กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/11637/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ต.ค. – 28 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เพื่อปฏิบัติงานสังกัดศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กาญจนบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาทางด้านการเกษตร
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมหม่อนไหมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ถ้ามีความรู้ความสามารถด้านหม่อนไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านหม่อนไหมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี
1. ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม แนะนำวิชาการหม่อนไหมแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในโครงการแปลงและโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหม่อนไหมและการตลาดให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
3. จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้านหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และจัดทำฐานข้อมูลด้านหม่อนไหม
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่างๆ ในการส่งเสริมวิชาการเกษตรด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเกษตร

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ความรู้ความสามรถเฉพาะตำแหน่ง (การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม มาตรฐานสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่หม่อนไหม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมหม่อนไหม ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 – 28 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมหม่อนไหม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments