การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

ลิงค์: https://ehenx.com/11817/ หรือ
ตำแหน่ง: โครงการพลังงานร่วมใจสร้างงานพัฒนาชุมชน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,500-
อัตราว่าง: 2,500
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานโครงการพลังงานร่วมใจสร้างงานพัฒนาชุมชน 2,500 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานโครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน” จำนวน 2,500 อัตรา

นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงพลังงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราการจ้างงานภายในประเทศ ภายหลังจากเกิดปัญหาเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายใต้โครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน” เตรียมจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 2,500 อัตรา เป็นระยะเวลา 12 เดือน เริ่มงานเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยลดปัญหาการว่างงาน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้คนไทยสามารถก้าวต่อไปท่ามกลางสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่ยังต้องเผชิญอยู่นี้ได้ โดยตั้งเป้าจ้างงานนักศึกษาที่จบใหม่ ระหว่างปี 2562 – 2563 วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ที่มีภูมิลำเนารอบเขต/เขื่อน โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ ร่วมทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในพื้นที่นั้น ๆ กับ กฟผ.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง : 2500 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.,ปริญญาตรี

โดย กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เปิดรับสมัครเป็นที่แรก 

ทางเว็บไซต์ http://maemoh.egat.com/hellomaemoh ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2563 และสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่ทำการกองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการในพื้นที่อื่น ๆ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์ กฟผ. : www.egat.co.th และ Facebook Fanpage : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานโครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน” จำนวน 134 อัตรา

งานจัดทำฐานข้อมูลชุมชน จำนวน 134 อัตรา ประกอบด้วย
– งานจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน จำนวน 88 อัตรา
– งานจัดทำฐานข้อมูลโครงการด้านการพัฒนาชุมชนของ กฟผ. จำนวน 46 อัตรา
ค่าตอบแทนตลอดโครงการ 150,000 บาท ระยะโครงการ 12 เดือน แบ่งจ่ายเป็นงวด งวดละเท่าๆกัน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน

3.1    ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
3.2    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยบุคคลตาม แนบท้ายประกาศ
3.3    ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวส. แต่ไม่เกินระดับปริญญาตรี(ไม่ จำกัดสาขาวิชา) ในปี พ.ศ. 2562 หรือปี พ.ศ. 2563 เท่านั้น
3.4    ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเลีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี โดยผู้สมัครที่ผ่าน การคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เงื่อนไขเฉพาะงานจัดทำฐานข้อมูลด้านชุมชน (จำนวน 134 อัตรา) 

• สถานที่ปฏิ,บดิงาน: พื้นที่ชุมชนในอำเภอแม่เมาะ และ กฟผ.แม่เมาะ ขึ้นอยู่กับแต่ละลักษณะงานย่อย

  1. จัดเก็บขอมูลชุมชน อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลโครงการพัฒนาชุมชนของ กฟผ.และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ กฟผ. มอบหมาย
  2. จัดทำมาตรฐานอารสืบคนราคาอางอิงเพื่อการพิจารณาโครงการชุมชน และทะเบียนครุภัณฑชุมชน
  3. ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ (smartphone) เพื่อใช้ในการ ติดต่อลื่อสารและรายงานผลการดำเนินงานได้
  4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน
  5. รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ กฟผ. ทราบ เดือนละ 1 ครั้ง
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ กฟผ. มอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสามารถ เดินทางมาปฏี,บติงานได้ด้วยตนเอง และมีอุปกรณ์ลื่อสาร Smartphone ส่วนตัว สำหรับใช้ในการเก็บข้อมูล

วิชาที่สอบ

โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน

  1. วิชาความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy & Technology Trends) 20 ข้อ
  2.  วิชาความรู้ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องและการทำงานเป็นทีม 20 ข้อ
  3. วิชาความรู้ด้านความถนัดทางปัญญา (Cognitive Aptitudes Test) 20 ข้อ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 13 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments