กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/11837/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (ศูนย์หม่อนไหมเจลมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิด็ พระบรมราชิบีนาถ นครราชสีมา )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศ กรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเจลมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิด็ พระบรมราชิบีนาถ นครราชสีมา มีประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร จะนั้น อาลัยอำนาจดามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลอกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๖ และดาม หนังสึอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๓๘๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๖๕๖๓ เรื่องการจัดสรร กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ ๕ (ปึงบประมาณ ๖๕๖๔-๖๕๖๗) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอึยด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเกษตร

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
1. งานปฏิบัติเกี่ยวข้อง การผลิตหม่อน-ไหม ผลิตภัณฑ์หม่อน-ไหม และการบริการวิชาการ
2. ข้อมูลการเกษตร และการประสานงานพื้นที่ในภาคสนาม และการติดตามนิเทศเกษตรกร
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

ความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ทางด้านการเกษตร การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม – ความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ – ความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเจลมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิด็ พระบรมราชิบีนาถ นครราชสีมา ศูนย์หม่อนไหมเจลมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิด็ พระบรมราชิบีนาถ นครราชสีมา เลขที่ ๑๘๘๗ ถนนมิดรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 17 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044214102

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมหม่อนไหม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments