ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 มิ.ย. 2565 รวม 10 อัตรา,

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/16935/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 พ.ค. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/16898/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กทม. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 พ.ค. 2565 รวม 160 อัตรา,

กทม.

ลิงค์: https://ehenx.com/16892/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานเทศกิจ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 8-
อัตราว่าง: 160
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักเทศกิจ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 พ.ค. 2565 รวม 40 อัตรา,

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ลิงค์: https://ehenx.com/16883/ หรือ
ตำแหน่ง: งานการประชุม,งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์,งานบัญชีภาคเหนือบน,งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,งานวิเคราะห์และประเมินผลธุรกิจ,งานบริหารความเสี่ยง,งานบริหารทั่วไป,งานวิชาการและฐานข้อมูล,งานสำรวจคาร์บอนเครดิต,งานประสานตรวจรับรอง,งานวางระบบอุตสาหกรรมไม้,งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ,งานวางแผนและมาตรฐาน,งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ,งานบัญชีการเงิน,งานแผนงานและประเมินผล,งานสวนป่าเวียงมอก,งานสวนป่าแม่ทรายคำ,งานผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน,งานสวนป่าไทรโยค,งานแผนงานและการตลาด,งานสวนป่าลาดกระทิง,งานการตลาดและสารสนเทศ,งานวิจัยและพัฒนา,งานสวนป่าคอนสาร,งานสวนป่าทุ่งตะโก-เขาไม้แก้ว,งานโรงพยาบาลช้างกระบี่
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,150-19,460
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,ชลบุรี,นครราชสีมา,สงขลา,สุราษฎร์ธานี (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/16859/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,190-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยมหิดล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ 17 พ.ค. -23 พ.ค. 2565

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16837/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ค. – 23 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ 11 พ.ค. -25 พ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

ศาลปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/16816/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,พนักงานเดินหมาย,พนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,200-19,900
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 25 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัครสอบ 5 พ.ค. -17 พ.ค. 2565

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่

ลิงค์: https://ehenx.com/16815/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม173อัตรา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรสุขาภิบาล,นักวิชาการสุขาภิบาล,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,นักวิชาการศึกษา,นักพัฒนาชุมชน,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสวนสาธารณะ,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานเทศกิจ,เจ้าพนักงานการคลัง,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเครื่องกล,นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานดับเพลิง,พนักงานขับรถยนต์,ครู,พนักงานเทศกิจ,พนักงานทะเบียนทรัพย์สิน,ภารโรง,คนสวน,แม่ครัว,คนงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 พ.ค. – 17 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 พ.ค. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/16805/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 94,000-94,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 เม.ย. 2565

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ลิงค์: https://ehenx.com/16718/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**