Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 มิ.ย. 2564 รวม 24 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข “

ลิงค์: https://ehenx.com/14527/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล,ทันตแพทย์,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 10,530-13,010
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กยศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 พ.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

กยศ “

ลิงค์: https://ehenx.com/14224/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,750-
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กทม. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2564 รวม 200 อัตรา,

กทม. “

ลิงค์: https://ehenx.com/14222/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยด้านควบคุมโรค,พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 พ.ค. 2564

กรมสรรพากร “

ลิงค์: https://ehenx.com/14220/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สำนักงาน สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี ๒)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 มิ.ย. 2564

กรมสรรพากร “

ลิงค์: https://ehenx.com/14219/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ (สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 27 พ.ค. -4 มิ.ย. 2564

กรมสรรพากร “

ลิงค์: https://ehenx.com/14218/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-2 มิ.ย. 2564

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน “

ลิงค์: https://ehenx.com/14215/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครพนม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 มิ.ย. 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “

ลิงค์: https://ehenx.com/14207/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ 25 พ.ค. -9 มิ.ย. 2564

ป.ป.ช.”

ลิงค์: https://ehenx.com/14163/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 16,785-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (สำนักงาน ป.ป.ข. ประจำจังหวัด สุรินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมท่าอากาศยาน ระนอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2564

กรมท่าอากาศยาน ระนอง”

ลิงค์: https://ehenx.com/14162/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างCCTV.,เจ้าหน้าที่คู้ภัยและดับเพลิง
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ระนอง (ท่าอากาศยานระนอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**