ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบ 19 ก.ย. -23 ก.ย. 2565 รวม 8 อัตรา,

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ลิงค์: https://ehenx.com/17539/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ก.ย. – 23 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 ก.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17515/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลด้านสารนิเทศ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ก.ย. 2565 รวม 8 อัตรา,

กระทรวงคมนาคม

ลิงค์: https://ehenx.com/17490/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา,นักวิชาการสถิติ,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานสื่อสาร,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ก.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/17486/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ส.ค. 2565 รวม 250 อัตรา,

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17478/ หรือ
ตำแหน่ง: ลูกจ้างชั่วคราวปฏิปัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 250
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ส.ค. 2565 รวม 28 อัตรา,

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17472/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2565 รวม 12 อัตรา,

กรมบัญชีกลาง

ลิงค์: https://ehenx.com/17463/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักบัญชี,นักวิชาการคลัง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กยศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ส.ค. 2565 รวม 6 อัตรา,

กยศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17455/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์,เจ้าหน้าที่บังคับคดี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,750-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 19 ส.ค. -4 ก.ย. 2565 รวม 16 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17450/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการเงินและบัญชี),นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการตรวจสอบภายใน),นักวิชาการขนส่ง(ด้านพัฒนาธุรกิจ),เจ้าพนักงานธุรการ,สถาปนิก,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างเครื่องกล,นักวิชาการขนส่ง(ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร),นักวิชาการขนส่ง(ด้านสนับสนุนมาตรฐานสนามบิน)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ส.ค. – 4 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 ส.ค. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/17377/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานรักษาความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,190-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**