Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 พ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/15520/ หรือ
ตำแหน่ง: ผูัช่วยพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,900-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ต.ค. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/15506/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,190-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ต.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15485/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานดูแลสถานที่,พนักงานขับรถยนต์,ยามรักษาความปลอดภัย,นักการภารโรง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 9,000-14,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดอุตรดิตถ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ต.ค. 2564

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15484/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,200-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ต.ค. 2564 รวม 52 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15482/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 52
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบ 1 ต.ค. -5 ต.ค. 2564

กรมทางหลวงชนบท

ลิงค์: https://ehenx.com/15473/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 9,400-11,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: น่าน (แขวงทางหลวงชนบทน่าน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 5 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ต.ค. 2564 รวม 91 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่

ลิงค์: https://ehenx.com/15472/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักสันทนาการ,แพทย์แผนไทย,ครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเครื่องกล,นายช่างเขียนแบบ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์,พนักงานเทศกิจ,คนงานทั่วไป,นักการ,ภารโรง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,คนงานประจำเรือ,เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์,ช่างยนต์,คนสวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 91
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ต.ค. 2564

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/15468/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-11,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

ลิงค์: https://ehenx.com/15467/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ต.ค. 2564

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

ลิงค์: https://ehenx.com/15465/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนสิริรัตนาธร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**