ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ก.พ. 2566 รวม 51 อัตรา,

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/18028/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักทรัพยากรบุคคล,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานธุรการ,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,400-17,500
อัตราว่าง: 51
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.พ. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ม.ค. 2566 รวม 22 อัตรา,

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3

ลิงค์: https://ehenx.com/18011/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสรรพากร ภาค 3 )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ม.ค. 2566

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ลิงค์: https://ehenx.com/18005/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 12,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบตำรวจ-ทหาร

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 16 ม.ค. -30 ม.ค. 2566 รวม 100 อัตรา,

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ลิงค์: https://ehenx.com/17998/ หรือ
ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ม.ค. – 30 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

ป.ป.ง. เปิดรับสมัครสอบ 6 ม.ค. -16 ม.ค. 2566 รวม 6 อัตรา,

ป.ป.ง.

ลิงค์: https://ehenx.com/17994/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ม.ค. – 16 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ธ.ค. 2565 รวม 36 อัตรา,

กรมสรรพากร

ลิงค์: https://ehenx.com/17991/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสรรพากรภาค 1)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ธ.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ลิงค์: https://ehenx.com/17979/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป,นิติกร,เจ้าหน้าที่สถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,000-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 14 ธ.ค. -28 ธ.ค. 2565 รวม 17 อัตรา,

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17978/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: ,จันทบุรี,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,เพชรบุรี,สงขลา,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ธ.ค. – 28 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-6 ธ.ค. 2565

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/17916/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 พ.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

กระทรวงยุติธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/17908/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**