Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมชลประทาน สจจ.26 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564

กรมชลประทาน สจจ.26

ลิงค์: https://ehenx.com/15395/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,285-15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 29 อัตรา,

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15394/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญกีฬา,ครูวิชากีฬา,เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่อนามัย,เจ้าหน้าที่ซักรีด,พนักงานขับรถ,นักการภารโรง,พนักงานรักษาความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/15393/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานด้านสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ,พนักงานประจำท่าเทียบเรือ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 41 อัตรา,

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15391/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์,เลขานุการฝ่ายอำนวยการ,เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ,เลขานุการฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่งานบุคคล,เลขานุการสำนักงานรองอธิการบดี,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,เลขานุการฝ่ายแผนและพัฒนา,เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ,เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา,เลขานุการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา,เลขานุการฝ่ายวิชาการ,เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล,เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศึกษาศาสตร์,เลขานุการคณะศิลปศาสตร์,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศิลปศาสตร์,เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ,เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกีฬา,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารและสถานที่,เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 8,500-17,500
อัตราว่าง: 41
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ก.ย. 2564 รวม 23 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15390/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู,ครูผู้ดูแลเด็ก,วิศวกรโยธา,นายช่างเขียนแบบ,นักการ,ผู้ดูแลเด็ก,ภารโรง,คนงานเทศกิจ,คนงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์ (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.ย. 2564

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ลิงค์: https://ehenx.com/15389/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ 14 ก.ย. -21 ก.ย. 2564 รวม 35 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15388/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,นักกิจกรรมบำบัด,จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน),เจ้าพนักงานเวชสถิติ,ทันตแพทย์,พนักงานสื่อสาร,ช่างเหล็ก,ช่างต่อท่อ,ช่างฝีมือทั่วไป,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานทั่วไป,พนักงานรักษาความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 7,220-18,020
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (โรงพยาบาลนครพนม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.ย. – 21 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://ehenx.com/15384/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

องค์การตลาด เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564

องค์การตลาด

ลิงค์: https://ehenx.com/15383/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักการเงิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การตลาด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ 15 ก.ย. -21 ก.ย. 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/15381/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ก.ย. – 21 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**