Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ต.ค. -29 ต.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15567/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 9,400-10,340
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ยะลา (โรงพยาบาลยะลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ต.ค. – 29 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 พ.ย. -23 พ.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/15565/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านพืชไร่),นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ย. – 23 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ต.ค. -3 พ.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15564/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -19 พ.ย. 2564 รวม 23 อัตรา,

ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/15562/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 19 พ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -4 พ.ย. 2564

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/15561/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -19 พ.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมทรัพยากรธรณี

ลิงค์: https://ehenx.com/15547/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 19 พ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 พ.ย. -12 พ.ย. 2564

ลิงค์: https://ehenx.com/15532/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 พ.ย. – 12 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-19 ต.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15507/ หรือ
ตำแหน่ง: แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน (โรงพยาบาลศรีสังวาลย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ต.ค. -20 ต.ค. 2564 รวม 97 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15502/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักกายอุปกรณ์,นักจิตวิทยาคลินิก,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,เภสัชกร,นายแพทย์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-23,100
อัตราว่าง: 97
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,ลำปาง,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ต.ค. – 20 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ต.ค. -1 พ.ย. 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/15491/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ต.ค. – 1 พ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**