Categories
โอน/ย้าย/เลื่อน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-17 ก.ย. 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/15227/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน