ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
โอน/ย้าย/เลื่อน

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-17 ม.ค. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/16152/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการสถิติ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2565
โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน

Categories
โอน/ย้าย/เลื่อน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-30 ธ.ค. 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/15797/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ระดับการศึกษา: ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ธ.ค. 2564
โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน

Categories
โอน/ย้าย/เลื่อน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-17 ก.ย. 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/15227/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน