ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ธ.ค. -9 ธ.ค. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/17956/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นายช่างเครื่องกล,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 ธ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17955/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล,พยาบาล,นักเทคนิคการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครราชสีมา,พิษณุโลก,ภูเก็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ธ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ลิงค์: https://ehenx.com/17954/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี,นิติกร,พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์,พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานพัสดุ,พนักงานประมูลทรัพย์หลุด,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,440-15,050
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ธ.ค. 2565 รวม 22 อัตรา,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/17953/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ,นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,250-24,630
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2565

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17949/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบตำรวจ-ทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 ธ.ค. 2565 รวม 23 อัตรา,

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17947/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป,ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน,ช่างกลการเกษตร,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างไฟฟ้า,พนักงานบริการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานการเกษตร,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,280-18,000
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ธ.ค. -16 ธ.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17944/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ( กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -19 ธ.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17941/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,010-13,800
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 19 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2565 รวม 28 อัตรา,

กรมการพัฒนาชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/17940/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,วิศวกรโยธา,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -20 ธ.ค. 2565 รวม 23 อัตรา,

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/17939/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถาปนิก,พนักงานวางผังเมือง,พนักงานเศรษฐกร,พนักงานนิติกร,พนักงานวิชาการพัสดุ,พนักงานจัดสถานที่พิธีการ,พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์,พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง,พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,พนักงานบริหารงานทั่วไป,พนักงานพัสดุ,พนักงานผังเมือง,พนักงานพิมพ์แบบ,พนักงานโยธา,พนักงานเครื่องยนต์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,280-21,000
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**