ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-7 มี.ค. 2566 รวม 20 อัตรา,

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/18035/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรมนุษย์,นิติกร,นักวิชาการอุตสาหกรรม,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 มี.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -17 ก.พ. 2566 รวม 6 อัตรา,

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ลิงค์: https://ehenx.com/18027/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพาณิชย์(คนพิการ),นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-7 ก.พ. 2566 รวม 833 อัตรา,

ท่าอากาศยานไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/18026/ หรือ
ตำแหน่ง: ลูกจ้างชั่วคราว,เจ้าหน้าที่ตรวจค้น,เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,620-16,050
อัตราว่าง: 833
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.พ. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -25 ม.ค. 2566 รวม 6 อัตรา,

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/18010/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 25 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ม.ค. 2566 รวม 36 อัตรา,

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลิงค์: https://ehenx.com/18007/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการแผนและสารสนเทศ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา,นักวิชาการวัฒนธรรม,พนักงานช่างเทคนิค,นักวิชาการวิทยาศาสตร์,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการสารสนเทศ,นักตรวจสอบภายใน,นักบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 ม.ค. 2566

กองทัพอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/18004/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องสื่อสาร,พนักงานพัสดุ,พนักงานธุรการ,พนักงานทางสาย
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-27 ธ.ค. 2565

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17993/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงานช่างภาพ,พนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารการตลาดการโฆษณาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่,พนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงานGraphicDesigner
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-27 ธ.ค. 2565 รวม 31 อัตรา,

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17992/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปสปท.,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปศศย.สปท. ,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปรร.ชท.สปท.,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปสศท.สปท.,พนักงานบริการสปท.,พนักงานบริการวปอ.สปท.,พนักงานบริการวสท.สปท. ,พนักงานบริการรร.ตท.สปท. ,พนักงานสูทกรรมรร.ตท.สปท,พนักงานพัสดุรร.ตท.สปท.,พนักงานช่วยการพยาบาลรร.ชท.สปท.,พนักงานสูทกรรมรร.ตท.สปท,พนักงานบริการรร.ชท.สปท.
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565 รวม 36 อัตรา,

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ลิงค์: https://ehenx.com/17981/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบภายใน,เลขานุการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล,นักบริหารพัสดุ,นักบริการการลงทุน,เศรษฐกร,นักวิเคราะห์,วิศวกร,นักบริหารการเงิน,นักบัญชี,นักวิทยาศาสตร์,นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2565 รวม 10 อัตรา,

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17977/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการศึกษา,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**