Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาซีพนาทวี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาซีพนาทวี

ลิงค์: https://ehenx.com/15551/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู),พนักงานบริการ(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (วิทยาลัยการอาซีพนาทวี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ต.ค. -4 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ลิงค์: https://ehenx.com/15550/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 4 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ย. -9 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ลิงค์: https://ehenx.com/15549/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ย. – 9 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -2 พ.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15548/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักสังคมสงเคราะห์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ต.ค. -4 พ.ย. 2564

กรมการศาสนา

ลิงค์: https://ehenx.com/15546/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศาสนพิธี,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ต.ค. – 4 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15544/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก (สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -2 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15543/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ต.ค. -29 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15541/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี (สำนักงาน ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ต.ค. – 29 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ต.ค. -1 พ.ย. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15540/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงาน ขนส่งจังหวัดนครราชสืมา )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ต.ค. -28 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15539/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ต.ค. – 28 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**