Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ม.ค. -3 ก.พ. 2564 รวม 10 อัตรา,

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”

ลิงค์: https://ehenx.com/12291/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์,แพทย์แผนไทย,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 3 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สทอภ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-1 ก.พ. 2564

สทอภ”

ลิงค์: https://ehenx.com/12289/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบริการวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 18 ม.ค. -1 ก.พ. 2564

สถาบันการบินพลเรือน”

ลิงค์: https://ehenx.com/12288/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูการบินเฮลิคอปเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 41,210-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ม.ค. – 1 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ม.ค. -4 ก.พ. 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12276/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวางผังเมือง,พนักงานจัดสถานที่พิธีการ,พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ,พนักงานเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 4 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ม.ค. -29 ม.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/12275/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 29 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ม.ค. -3 ก.พ. 2564

กรมประมง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12274/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา (สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ม.ค. – 3 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ม.ค. -22 ม.ค. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/12273/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ม.ค. – 22 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 ม.ค. -19 ก.พ. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/12272/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องยา,พนักงานบัตรรายงานโรค,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (โรงพยาบาลศรีธัญญา )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 19 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ม.ค. -22 ม.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/12270/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (โรงพยาบาลอ่างทอง )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ม.ค. – 22 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/12261/ หรือ
ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย (โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**