ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ส.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ลิงค์: https://ehenx.com/17433/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -26 ส.ค. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/17431/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ส.ค. – 26 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ส.ค. -31 ส.ค. 2565

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

ลิงค์: https://ehenx.com/17430/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ส.ค. – 31 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง กองตรวจการประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -25 ส.ค. 2565

กรมประมง กองตรวจการประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/17429/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองตรวจการประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ส.ค. – 25 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ส.ค. -22 ส.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/$id/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ส.ค. – 22 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ส.ค. -19 ส.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/$id/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ส.ค. – 19 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -26 ส.ค. 2565 รวม 35 อัตรา,

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17416/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องบิน,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างเครื่องบิน(เครื่องบินปีกตรึง),ช่างเครื่องบิน(เครื่องเฮลิคอปเตอร์),ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-23,110
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ส.ค. – 26 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ส.ค. -22 ส.ค. 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17415/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ส.ค. – 22 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ส.ค. -22 ส.ค. 2565

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

ลิงค์: https://ehenx.com/17410/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ส.ค. – 22 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 ส.ค. 2565

กรมควบคุมโรค

ลิงค์: https://ehenx.com/17409/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,540-22,750
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**