Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ต.ค. -20 ต.ค. 2564 รวม 97 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15502/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักกายอุปกรณ์,นักจิตวิทยาคลินิก,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,เภสัชกร,นายแพทย์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-23,100
อัตราว่าง: 97
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,ลำปาง,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ต.ค. – 20 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ส.ค. 2564 รวม 29 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15307/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานจำห้องยา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 ส.ค. -23 ก.ย. 2564 รวม 14 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15304/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกายอุปกรณ์,ทันตแพทย์,พยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประกอบอาหาร
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ส.ค. – 23 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ก.ย. 2564

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15142/ หรือ
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 7,590-8,300
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 มิ.ย. 2564

กรมการแพทย์ “

ลิงค์: https://ehenx.com/14576/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 มิ.ย. 2564 รวม 318 อัตรา,

กรมการแพทย์ “

ลิงค์: https://ehenx.com/14461/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,นายแพทย์,เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นักจิตวิทยาคลินิก
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-23,100
อัตราว่าง: 318
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,เชียงใหม่,ตรัง,นครปฐม,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -15 มิ.ย. 2564 รวม 16 อัตรา,

กรมการแพทย์ “

ลิงค์: https://ehenx.com/14202/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกายอุปกรณ์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,ทันตแพทย์,พยาบาล,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประกอบอาหาร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 7,560-15,960
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ม.ค. -31 ม.ค. 2564 รวม 19 อัตรา,

กรมการแพทย์”

ลิงค์: https://ehenx.com/12323/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-23,100
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,นนทบุรี,ลำปาง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ม.ค. – 31 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 23 ม.ค. -31 ม.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

กรมการแพทย์”

ลิงค์: https://ehenx.com/12298/ หรือ
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ม.ค. – 31 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 ม.ค. 2564

กรมการแพทย์”

ลิงค์: https://ehenx.com/12297/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,200-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันทันตกรรม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**