ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-8 เม.ย. 2565 รวม 80 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16614/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์,เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์,นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-23,780
อัตราว่าง: 80
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครปฐม,ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 มี.ค. 2565

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16398/ หรือ
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันประสาทวิทยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-28 ก.พ. 2565 รวม 161 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16389/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 40,000-101,350
อัตราว่าง: 161
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 ก.พ. 2565 รวม 19 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16313/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกายอุปกรณ์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,ทันตแพทย์,พยาบาล,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประกอบอาหาร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ก.พ. 2565 รวม 16 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16312/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นายช่างไฟฟ้า,พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 ก.พ. 2565 รวม 48 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16275/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์,เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์,นักกายอุปกรณ์,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-23,100
อัตราว่าง: 48
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 ธ.ค. 2564 รวม 44 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15845/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรงอกปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,เชียงใหม่,นนทบุรี,ปทุมธานี,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 พ.ย. -16 พ.ย. 2564

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15631/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 พ.ย. – 16 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ต.ค. -20 ต.ค. 2564 รวม 97 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15502/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักกายอุปกรณ์,นักจิตวิทยาคลินิก,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,เภสัชกร,นายแพทย์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-23,100
อัตราว่าง: 97
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,ลำปาง,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ต.ค. – 20 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ส.ค. 2564 รวม 29 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15307/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานจำห้องยา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**