ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ต.ค. -14 พ.ย. 2565 รวม 34 อัตรา,

กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17709/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ(ด้านภาษาอังกฤษ),นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ(ด้านทั่วไป),นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ด้านภาษาอังกฤษ),นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ด้านทั่วไป),นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ต.ค. – 14 พ.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ม.ค. 2565 รวม 24 อัตรา,

กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16208/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสื่อสารมวลชน(ด้านภาษาอังกฤษ),นักสื่อสารมวลชน(ด้านทั่วไป),นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,คีตคิลปีน(ด้านเพลงไทยเดิมชาย),ดุริยางคศิลปิน(กีตาร์ไฟฟ้า),ผู้ประกาศและรายงานข่าว,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 ธ.ค. 2564

กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15737/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (สำนัก ประชาส้มพันธ์เขต ๑)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -3 ธ.ค. 2563

กรมประชาสัมพันธ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/11883/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี,นครพนม,บุรีรัมย์,มุกดาหาร,ยโสธร,ร้อยเอ็ด,ศรีสะเกษ,สุรินทร์,อำนาจเจริญ (สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-26 ส.ค. 2563 รวม 12 อัตรา,

กรมประชาสัมพันธ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/10413/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ส.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**