ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมราชทัณฑ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16914/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 725
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ค. – 24 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 พ.ค. 2565 รวม 151 อัตรา,

กรมราชทัณฑ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16725/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 151
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ 21 มี.ค. -24 มี.ค. 2565

กรมราชทัณฑ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16526/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 8,300-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (เรือนจำกลางนครราชสีมา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มี.ค. – 24 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 พ.ย. -26 พ.ย. 2564 รวม 285 อัตรา,

กรมราชทัณฑ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15695/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-19,530
อัตราว่าง: 285
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ย. – 26 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ต.ค. -8 ต.ค. 2564

กรมราชทัณฑ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15479/ หรือ
ตำแหน่ง: นักโภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ต.ค. – 8 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ม.ค. 2564 รวม 9 อัตรา,

กรมราชทัณฑ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/12310/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมราชทัณฑ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ม.ค. 2564

กรมราชทัณฑ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/12309/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 8,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (เรือนจำอำเภอบัวใหญ่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-19 ม.ค. 2564 รวม 325 อัตรา,

กรมราชทัณฑ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/12197/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 325
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**