ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-26 ส.ค. 2565 รวม 25 อัตรา,

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/17469/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักฟิสิกส์รังสี,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านจุลชีวิทยา/ชีววิทยา),เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างไฟฟ้า,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-18,000
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 ส.ค. 2565 รวม 25 อัตรา,

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/17465/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักฟิสิกส์รังสี,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านจุลชีวิทยา/ชีววิทยา),เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างไฟฟ้า,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-18,000
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ก.ค. 2565

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/17251/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มี.ค. -11 มี.ค. 2565 รวม 33 อัตรา,

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16428/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 40,000-59,680
อัตราว่าง: 33
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,ภูเก็ต,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มี.ค. – 11 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ก.ย. 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15243/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 มิ.ย. 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “

ลิงค์: https://ehenx.com/14207/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 พ.ค. 2564

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก”

ลิงค์: https://ehenx.com/14099/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง,นักวิศวกรระบบ,ผู้ดูแลความปลอดภัยข้อมูล,นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล,นักวิศวกรข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-37,680
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 พ.ค. -17 พ.ค. 2564 รวม 22 อัตรา,

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ลิงค์: https://ehenx.com/14096/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักฟิสิกส์รังสี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 17 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**