Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 เม.ย. -30 เม.ย. 2564

กรมสรรพสามิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/13953/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ,นครสวรรค์,ยโสธร,สกลนคร,สมุทรสงคราม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มี.ค. -26 มี.ค. 2564

กรมสรรพสามิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/13205/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สตูล (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มี.ค. – 26 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพสามิต ปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-5 มี.ค. 2564

กรมสรรพสามิต ปทุมธานี”

ลิงค์: https://ehenx.com/13115/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ปทุมธานี ๑)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-5 มี.ค. 2564

กรมสรรพสามิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/13108/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานการเงินแบะบัญชี,พนักงานสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่,นครสวรรค์,ยโสธร,สกลนคร,สตูล
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-8 ม.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)”

ลิงค์: https://ehenx.com/12068/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ม.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 ธ.ค. 2563 รวม 15 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)”

ลิงค์: https://ehenx.com/12065/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ธ.ค. -12 ม.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)”

ลิงค์: https://ehenx.com/12063/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ธ.ค. – 12 ม.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 ธ.ค. 2563 รวม 25 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)”

ลิงค์: https://ehenx.com/12062/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,800-19,250
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-7 ม.ค. 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12061/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 ธ.ค. 2563 รวม 7 อัตรา,

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี”

ลิงค์: https://ehenx.com/12058/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,พนักงานอาลักษณ์,พนักงานตรวจพิสูจน์อักษร,พนักงานประทับพระราชลัญจกร,พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**