Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.ย. 2564

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ลิงค์: https://ehenx.com/15389/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ 20 ส.ค. -31 ส.ค. 2564 รวม 36 อัตรา,

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ลิงค์: https://ehenx.com/15203/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า,พนักงานจ้างเหมาบริการ,ปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 6,600-12,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: เลย (สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ส.ค. – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 เม.ย. -30 เม.ย. 2564 รวม 184 อัตรา,

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช”

ลิงค์: https://ehenx.com/14015/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานการเกษตร,ช่างไม้,ช่างสำรวจ,นายช่างเทคนิค,นายช่างโยธา,นายช่างศิลป์,นายช่างสำรวจ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,นักวิชาการป่าไม้,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นักวิทยาศาสตร์,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรโยธา,สถาปนิก,สัตวแพทย์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-23,430
อัตราว่าง: 184
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ราชบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 เม.ย. 2564 รวม 86 อัตรา,

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช”

ลิงค์: https://ehenx.com/13805/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 10,840-19,830
อัตราว่าง: 86
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 เม.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**