กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ลิงค์: https://ehenx.com/14015/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานการเกษตร,ช่างไม้,ช่างสำรวจ,นายช่างเทคนิค,นายช่างโยธา,นายช่างศิลป์,นายช่างสำรวจ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,นักวิชาการป่าไม้,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นักวิทยาศาสตร์,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรโยธา,สถาปนิก,สัตวแพทย์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-23,430
อัตราว่าง: 184
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ราชบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการเกษตร

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างไม้

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสำรวจ

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธา

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลป์

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างสำรวจ

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิชาการป่าไม้

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 69 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเกษตร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 25 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สถาปนิก

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ 

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20540- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สัตวแพทย์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23430- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา 


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา 


เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา 


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม 


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา 


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา 


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา 


เจ้าพนักงานการเกษตร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชา เกษตรกรรม 


ช่างไม้

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง 

ช่างสำรวจ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง 


นายช่างเทคนิค

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล 


นายช่างโยธา

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง


นายช่างศิลป์

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป็ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 


นายช่างสำรวจ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง 


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 1. เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี (หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับด้น หรือหน่วยงานด้นสังกัดที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)
 2. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ใบอนุญาตขับรถประเภทใดประเภทหนึ่งของรถใน ๑๑ ประเภท ดังนี้
  1. รถกระบะเทความจุตํ่ากว่า ๔ ลูกบาศก์หลา
  2. รถฟาร์มแทรกเตอร์ทุกชนิด
  3. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง
  4. รถอัดฉีด
  5. รถบรรทุกนี้า
  6. รถบรรทุกนี้ามัน
  7. รถไม้กวาด
  8. รถยกชนิด Fork Lift
  9. Carry Crane
  10. รถบดทุกชนิด
  11. และเครื่องบดอัดชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง (Self Propelled Compactor) 

นักวิชาการป่าไม้

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ 


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลดิมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต 


นักวิชาการเกษตร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 


นักวิชาการเผยแพร่

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการสื่อสารมวลชน ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


นักวิทยาศาสตร์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสัตววิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 


นิติกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 


วิศวกรโยธา

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


สถาปนิก

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 


สัตวแพทย์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญ คู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ฯลฯ และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานด้านธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบหนังสือ การรับส่ง ลงทะเบียน จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดหา จัดซื้อ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษา เอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย


เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ การทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษา ใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเกษตร การปรับปรุง และขยายพันธุพื้นเมือง และไม้ดอกไม้ประดับ ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ควบคุม ดูแล พัฒนา ตรวจสอบการผลิต กล้าไม้ต่าง ๆ การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การจัดภูมิทัศน์อย่างง่ายๆ บริเวณพื้นที่สวนรอบ ๆ และในอาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับแต่งพื้นที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยให้มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยในการสำรวจ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการเกษตรและแปลงพรรณไม้ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา การรับส่งลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียม ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ และ งานบันทึกงานพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ งานราชการงานสารบรรณ จัดพิมพ์หนังสือราชการ และจัดทำเอกสาร การประชุมต่าง ๆ ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และข้อมูลที่ได้รับมาก่อนที่จะดำเนินการบันทึกต่อไป การจำแนกประเภทและกำหนดแบบการบันทึกข้อมูล ให้เป็นไปตามความต้องการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าพนักงานการเกษตร

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเกษตร การปรับปรุง และขยายพันธุพื้นเมือง และไม้ดอกไม้ประดับ ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ควบคุม ดูแล พัฒนา ตรวจสอบการผลิต กล้าไม้ต่าง ๆ การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การจัดภูมิทัศน์อย่างง่ายๆ บริเวณพื้นที่สวนรอบ ๆ และในอาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับแต่งพื้นที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยให้มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยในการสำรวจ รวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการเกษตรและแปลงพรรณไม้ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ มอบหมาย
 


ช่างไม้

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษา ดัดแปลง และประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทำด้วยไม้ เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใซ้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


ช่างสำรวจ

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำ แผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามที่กำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การวัดระดับของภูมิประเทศ การวางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ และรายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้า ของงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


นายช่างเทคนิค

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งานซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกลและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตาม หลักวิชาการและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย จัดทำข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากร ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย 


นายช่างโยธา

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และ งบประมาณที่ได้รับ ตรวจสอบ แก่ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการ เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


นายช่างศิลป์

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการออกแบบงานศิลป็ บอร์ด ป้าย ประกาศ ป้ายโฆษณา ฉากเวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ แผ่นพับเพื่อการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ คำแนะนำการออกแบบ เทคนิคการจัดนิทรรศการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


นายช่างสำรวจ

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำ แผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามที่กำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การวัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ และรายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน บำรุงรักษา แก์ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรขนาดเบา ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น รถกระบะเทความจุ ตํ่ากว่า ๔ ลูกบาศก์หลา รถฟาร์ม แทรกเตอร์ทุกชนิด รถบดล้อยางชนิดขับเครื่องด้วยตนเอง รถอัดฉีด รถบรรทุกนี้า รถบรรทุกนี้ามัน รถไม้กวาด รถยกชนิด Fork Lift Carry Crane รถบดทุกชนิด เครื่องบดอัดชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง (Self Propelled Compactor) ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิชาการป่าไม้

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางวิชาการป่าไม้ เกี่ยวกับการจัดการ เพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุสัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากร ป่าไม้ ความหลายหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดการและพื้เนฟูที่ป่าอนุรักษ์ การจัดทำและควบคุม ระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้ การป้องกัน ปราบปราม การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และนันทนาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งาน รวบรวมข้อมูล งานสถิติ งานสัญญา เป็นด้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงาน ตามคำสั่ง หัวหน้าส่วนราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิเคราะห์ จัดระบบและวางแผน การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล ทำงานตามความต้องการ ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก่ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล ทำงาน การส่งเสริมแนะนำอบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษา เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร ตลอดจนติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูปให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์ วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรังพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุด้านทานโรคและศัตรูพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี การให้คำปรึกษา แนะนำ และสาธิตงานวิชาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย 


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนา ระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย 


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้อง ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแล ให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า จัดทำรายงาน การตรวจสอบตามผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานด้นสังกัดรับทราบ ผลการดำเนินงาน ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิชาการเผยแพร่

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะ ความคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงาน ด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ ประกอบ ในการจัดทำแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารความรู้ สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย และสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการกำหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการเกี่ยวกับ การดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารความรู้ของหน่วยงาน แก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การสำรวจภูมิประเทศและการใช้งาน GPS การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจาก ดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจงานในเชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับงานตามภารกิจ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานขององค์กร ติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ แกไขปัญหาต่าง ๆ ในเบื้องด้นที่เกี่ยวกับงาน ด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูล สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ จัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ วิจัย ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานด้าน ชีววิทยาและนิเวศวิทยาป่าไม้ และวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแกไขปัญหาด้านสัตว์ป่า และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย 


นิติกร

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางกฎหมายการพิจารณาตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย และตอบปัญหาข้อกฎหมาย ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย ติดตามการดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพัน ทางกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบ คุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของ หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลและ ปรับปรุงแกไขแฟ้มข้อมูล ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แกไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ รวบรวม ข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงาน ประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย 


วิศวกรโยธา

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบแบบ แปลนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุที่ใซ้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบ สัญญาก่อสร้างบำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก่ไขปัญหางานวิศวกรรมโยธา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


สถาปนิก

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานวิชาการสถาปัตยกรรม ภายใต้การก ากับแนะนำตรวจสอบ โดยศึกษารายละเอียดเพื่อร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา เกี่ยวกับการ ก่อสร้าง และตกแต่งอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ แก้ไขการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้าง และตกแต่อาคารให้ถูกต้องตามแบบ และหลักสถาปัตยกรรมไทยหรือสากล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


สัตวแพทย์

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ ชันสูตร
และวิจัยโรคสัตว์ป่า การส ารวจโรค การก าจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่า การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการ สืบพันธุ์ของสัตว์ป่า เพื่อให้ได้วิธีการผลิตสัตว์ ที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิตการศึกษาและ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี การเงินการคลัง การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวม รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงิน งบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


เจ้าพนักงานธุรการ

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทาน หนังสือ การดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความ สะดวกต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


เจ้าพนักงานพัสดุ

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจัดเก็บพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e- GP ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก่ไขเพิ่มเดิม ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


เจ้าหน้าที่การเกษตร

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเพาะชำ การขยายพันธุ การดูแลรักษา การใช้ปุย การปรับปรุงดิน การป้องกันและ กำจัดศัตรูพืช การตกแต่งปรับภูมิทัศน์ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี การเงินการคลัง การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวม รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงิน งบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


เจ้าหน้าที่ธุรการ

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทาน หนังสือ การดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวย ความสะดวกต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลด้านการ ดำเนินงานต่าง ๆ การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทาน หนังสือ การดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวย ความสะดวกต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


เจ้าพนักงานการเกษตร

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเพาะชำ การขยายพันธุ การดูแลรักษา การใช้ปุย การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การตกแต่งปรับภูมิทัศน์ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


ช่างไม้

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ความรู้เกี่ยวกับงานช่างไม้ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากไม้ การใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกับงานไม้ ความรู้ความเข้าใจใน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


ช่างสำรวจ

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุมและ ปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงานวงรอบ และการทำแผนที่รายละเอียด การคำนวณและเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณ พื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ จาก ข้อมูลสำรวจ การรังวัดทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐาน แผนที่ โดยดาวเทียมเบื้องด้น แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การคำนวณมาตรา ส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ ในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


นายช่างเทคนิค

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเทคนิค เช่น ซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง บำรุงรักษา ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เครื่องยนต์โลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ งานช่างต่าง ๆ ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


นายช่างโยธา

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา ในการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องด้น การเขียน แบบวิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและ คำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารงานโครงการก่อสร้าง และ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


นายช่างศิลป์

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับงานช่างคิลป่ ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบคิลป่ หลักการออกแบบ และความสามารถด้านการทำคอมพิวเตอร์กราฟิก และ หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


นายช่างสำรวจ

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การทำวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุม และปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงาน วงรอบ และการทำแผนที่รายละเอียด การคำนวณและเขียนแผนที่ เป็นการ คำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ จากข้อมูลสำรวจ การรังวัดทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐาน แผนที่โดยดาวเทียมเบื้องด้น แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การคำนวณ มาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ ในงาน แผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • วามรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล ตลอดจนบำรุงรักษา แกไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลชนิดใด ชนิดหนึ่ง

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


นักวิชาการป่าไม้

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับวิชาการป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุสัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และ พัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดการและพืนฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้ การป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันและแก่ไขปัญหา ไฟป่า การบริหารจัดการการอนุรักษ์และพืนฟูด้นนี้า การบริหารจัดการพื้นที่ และการอนุรักษ์สัตว์ป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึง สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและ คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถใน การศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล งานติดต่อ ประสานงาน
 • ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแพ่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนคำสั่ง ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสม ความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาและคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์ จัดระบบและ วางแผน การประมวลผลข้อมูล และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแพ่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


นักวิชาการเกษตร

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้ทางการเกษตรด้านพืช ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะ ชำกล้าไม้ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแพ่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


นักวิชาการเงินและบัญชี

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องด้น
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำ เงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
 • ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และความรู้ด้านการเงินการคลัง ภาครัฐ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


นักวิชาการเผยแพร่

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว บทความ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ งานการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณงานรังวัดและการทำแผนที่ การทำข้อมูล ด้านแผนที่ ระบบพิกัดแผนที่ และมาตราส่วนแผนที่ การอ่านแปลภาพถ่าย ทางอากาศ การจัดทำข้อมูลแผนที่เชิงพื้นที่ในภารกิจงานแผนที่ภาพถ่ายของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืชด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลระยะไกล ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่าง เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


นักวิทยาศาสตร์

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากร ความรู้ทั่วไปด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ ความรู้เกี่ยวกับงาน ด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์ป่า ด้านอุทยานแห่งชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม และงานวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก่ไขปัญหาด้านสัตว์ป่า ด้านอุทยาน แห่งชาติ งานด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ

สัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


นิติกร

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ใซ้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ กฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และความรู้ความเข้าใจใน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ และ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษา ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน ประยุกต์ การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแพ่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


วิศวกรโยธา

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ในการออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ความรู้ด้านการออกแบบและคำนวณ ความรู้ด้านการส ารวจและวางโครงการ การวางโครงการและการ วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่าง ๆ การศึกษาผลกระทบของ โครงการ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 100 สอบข้อเขียน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 


สถาปนิก

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับ งานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ การวางผังสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและ คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ งานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 100 สอบข้อเขียน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 


สัตวแพทย์

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งสัตวแพทย์ เกี่ยวกับวิชาความรู้ความเข้าใจ การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ป่า ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ป่าการส ารวจโรค การจ ากัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่า การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า งานสัตวแพทย์อื่น ๆ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 100 สอบข้อเขียน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง  

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments