Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 ต.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15441/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15440/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานการวิเคราะห์วิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ต.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15439/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ต.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15438/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 ก.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15437/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตั้งสำนักงานองค์การระหว่างประเทศและจัดการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย,เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 ก.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15314/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง,พนักงานบริการทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 10,690-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการตำงประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ก.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15310/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ส.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

ลิงค์: https://ehenx.com/15147/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก(เอเปค)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ส.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ”

ลิงค์: https://ehenx.com/15146/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์(Sub-Editor)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 22,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ส.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15145/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับเอเปค
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**