Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 มิ.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน”

ลิงค์: https://ehenx.com/14158/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสนับสนุนด้านการรับรองและพิธีการ,พนักงานงานวิชาการด้านนิติกร,พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดชื้อจัดจ้าง,พนักงานบันทึกข้อมูลระบบGFMIS
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 พ.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14157/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานจ้างเหมาบริการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 มิ.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14127/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 พ.ค. -28 พ.ค. 2564 รวม 44 อัตรา,

กระทรวงการต่างประเทศ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14059/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,นักวิเทศสหการปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 พ.ค. – 28 พ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 เม.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ”

ลิงค์: https://ehenx.com/13908/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานรับรองในการประชุมงานพิธีและงานเลี้ยงรับรอง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,690-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 เม.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ”

ลิงค์: https://ehenx.com/13907/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 เม.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ”

ลิงค์: https://ehenx.com/13906/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-25,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 เม.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ”

ลิงค์: https://ehenx.com/13905/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 28 มี.ค. -31 มี.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ”

ลิงค์: https://ehenx.com/13201/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มี.ค. – 31 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มี.ค. -31 มี.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ”

ลิงค์: https://ehenx.com/13173/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 มี.ค. – 31 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**