ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 มิ.ย. 2565 รวม 10 อัตรา,

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/16935/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศและ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พิษณุโลกและนครศรีธรรมราช

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะตำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานประจำกรมการกงสุล จำนวน ๑๐ อัตราหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๓ อัตราและสำนัก.งานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี จำนวน ๓ อัตรา พิษณุโลก จำนวน ๑ อัตรา และ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ ๔ แห่ง ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงการ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

– เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
– เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
– เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

–    รับคำร้องขอ ตรวจสอบคำร้อง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานราชฺการต่าง ๆ งานเอกสาร การจัดการทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานในตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือกครั้งนี้ คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โดยจะ ดำเนินการคัดเลือก ด้งนี้
–    สอบข้อเขียน โดยเป็นข้อสอบปรนัย (๑00 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไป ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ ความรู้เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานการกงสุล ของกระทรวงการต่างประเทศ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับการใข้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
–    สอบสัมภาษณ์ โดยสอบเป็นรายบุคคล (๑๐๐ คะแนน) เพื่อทดสอบพื้นฐานความรู้ สำหรับการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลิกภาพทั่วไป การปรับตัวและ วฒิภาวะทางอารมณ์ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นต้น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 1 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments