ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ธ.ค. -9 ธ.ค. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/17956/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นายช่างเครื่องกล,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 ธ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17955/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล,พยาบาล,นักเทคนิคการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครราชสีมา,พิษณุโลก,ภูเก็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ธ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ลิงค์: https://ehenx.com/17954/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี,นิติกร,พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์,พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานพัสดุ,พนักงานประมูลทรัพย์หลุด,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,440-15,050
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ธ.ค. 2565 รวม 22 อัตรา,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/17953/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ,นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,250-24,630
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ธ.ค. -13 ธ.ค. 2565 รวม 110 อัตรา,

กทม.

ลิงค์: https://ehenx.com/17952/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 110
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ธ.ค. – 13 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สนจ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ธ.ค. -13 ธ.ค. 2565 รวม 19 อัตรา,

สนจ.สมุทรสาคร

ลิงค์: https://ehenx.com/17950/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ธ.ค. – 13 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2565

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17949/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17948/ หรือ
ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบตำรวจ-ทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 ธ.ค. 2565 รวม 23 อัตรา,

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17947/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป,ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน,ช่างกลการเกษตร,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างไฟฟ้า,พนักงานบริการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานการเกษตร,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,280-18,000
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ธ.ค. -10 ม.ค. 2566

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17946/ หรือ
ตำแหน่ง: สถาปนิกปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ธ.ค. – 10 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments