Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-16 ธ.ค. 2564 รวม 140 อัตรา,

กระทรวงมหาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15756/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 140
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ธ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 ธ.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15755/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร (โรงพยาบาลกำแพงเพชร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15754/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กองทัพบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15753/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ(ชาย),พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล,พนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบัญชาการกองทัพบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/15751/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -16 ธ.ค. 2564

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/15749/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (กรมประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 พ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิงค์: https://ehenx.com/15748/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,250-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเขียงใหม่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-1 ธ.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ลิงค์: https://ehenx.com/15747/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกร,นักวิชาการอาหารและยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 50,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

กรมสรรพสามิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15746/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต,นักวิชาการพัสดุ,พนักงานพัสดุ,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: ,ชุมพร,ชลบุรี,ตราด,นครราชสีมา,บึงกาฬ,เพชรบูรณ์,พัทลุง,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,ระนอง,สกลนคร,สมุทรสาคร,สิงห์บุรี,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564

กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/15744/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานจัดการงานบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงศึกษาธิการ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments