Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ต.ค. -7 ต.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15449/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 7 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ย. -29 ก.ย. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15448/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ย. – 29 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ต.ค. -12 ต.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15447/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,พยาบาลวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี (โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 12 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ต.ค. -26 ต.ค. 2564 รวม 20 อัตรา,

สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/15446/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ด้านไฟฟ้า),นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ด้านโยธา),นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ด้านเครื่องกล),นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ด้านอุตสาหการ),นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ด้านเคมี),นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์),นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 26 ต.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ต.ค. -12 ต.ค. 2564

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/15445/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด พระนครศรีอยุธยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 12 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ต.ค. -7 ต.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15444/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 7 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการอื่นๆ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น อบจ.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ 27 ก.ย. -6 ต.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

สอบท้องถิ่น อบจ.นครพนม

ลิงค์: https://ehenx.com/15442/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานขับรถยนต์,คนงานทั่วไป,ยาม
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.ย. – 6 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 ต.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15441/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15440/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานการวิเคราะห์วิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ต.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15439/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments