ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 ส.ค. 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17457/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,นักทรัพยาการบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการอื่นๆ

กยศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ส.ค. 2565 รวม 6 อัตรา,

กยศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17455/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์,เจ้าหน้าที่บังคับคดี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,750-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 ก.ย. 2565 รวม 40 อัตรา,

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17453/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายละแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ก.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ส.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ลิงค์: https://ehenx.com/17452/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ส.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ส.ค. -7 ก.ย. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17451/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ส.ค. – 7 ก.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 19 ส.ค. -4 ก.ย. 2565 รวม 16 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17450/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการเงินและบัญชี),นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการตรวจสอบภายใน),นักวิชาการขนส่ง(ด้านพัฒนาธุรกิจ),เจ้าพนักงานธุรการ,สถาปนิก,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างเครื่องกล,นักวิชาการขนส่ง(ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร),นักวิชาการขนส่ง(ด้านสนับสนุนมาตรฐานสนามบิน)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ส.ค. – 4 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ส.ค. -7 ก.ย. 2565 รวม 11 อัตรา,

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลิงค์: https://ehenx.com/17449/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,นักวิชาการประมงปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ส.ค. – 7 ก.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -31 ส.ค. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17448/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ส.ค. – 31 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ส.ค. -5 ก.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17447/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ,พนักงานบริหารทั่วไป,พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ส.ค. – 5 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 18 ส.ค. -8 ก.ย. 2565

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/17446/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ส.ค. – 8 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments