Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 เม.ย. -30 เม.ย. 2564 รวม 184 อัตรา,

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช”

ลิงค์: https://ehenx.com/14015/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานการเกษตร,ช่างไม้,ช่างสำรวจ,นายช่างเทคนิค,นายช่างโยธา,นายช่างศิลป์,นายช่างสำรวจ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,นักวิชาการป่าไม้,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นักวิทยาศาสตร์,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรโยธา,สถาปนิก,สัตวแพทย์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-23,430
อัตราว่าง: 184
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ราชบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการอื่นๆ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 เม.ย. 2564

องค์การสวนพฤกษศาสตร์”

ลิงค์: https://ehenx.com/14014/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 16,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (องค์การสวนพฤกษศาสตร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 เม.ย. -30 เม.ย. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/14013/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์,นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 เม.ย. 2564

กรมบัญชีกลาง”

ลิงค์: https://ehenx.com/14012/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 เม.ย. 2564

กรมบัญชีกลาง”

ลิงค์: https://ehenx.com/14011/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 เม.ย. 2564

กรมสรรพากร”

ลิงค์: https://ehenx.com/14009/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 เม.ย. 2564

กรมสรรพากร”

ลิงค์: https://ehenx.com/14008/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 เม.ย. 2564 รวม 7 อัตรา,

กรมสรรพากร”

ลิงค์: https://ehenx.com/14007/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานภาษีสรรพากร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสรรพากรภาค 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 เม.ย. 2564

รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14006/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ,ช่างเทคนิคระบบสื่อสาร(สายสีม่วง),พนักงานขับรถส่วนกลาง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 พ.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14005/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิคระบบน้ำ,เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาเชิงพาณิชย์,เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ,วิศวกร(Engineeronsite)ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา(สายสีม่วง),วิศวกร(Engineeronsite)ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ(สายสีน้ำเงิน),ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ(สายสีน้ำเงิน),ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ(สายสีม่วง)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments