Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ททท เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 10 พ.ค. -19 พ.ค. 2564 รวม 26 อัตรา,

ททท”

ลิงค์: https://ehenx.com/14100/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป,ผู้ตรวจสอบภายใน,นิติกร,มัณฑนากร,สถาปนิก,พนักงานการเงิน,พนักงานวางแผน,พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์,พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,พนักงานการตลาด,พนักงานการตลาด,นักเขียน,ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร,ลูกจ้างทำหน้าที่ข่างเทคนิค,ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน,ลูกจ้างหำหน้าที่พนักงานการตลาด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 26
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 พ.ค. – 19 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 พ.ค. 2564

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก”

ลิงค์: https://ehenx.com/14099/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง,นักวิศวกรระบบ,ผู้ดูแลความปลอดภัยข้อมูล,นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล,นักวิศวกรข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-37,680
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 พ.ค. -17 พ.ค. 2564 รวม 22 อัตรา,

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ลิงค์: https://ehenx.com/14096/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักฟิสิกส์รังสี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 17 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 พ.ค. -3 มิ.ย. 2564 รวม 13 อัตรา,

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14095/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกรปฏิบัติการ(ระดับปริญญาโท),เศรษฐกรปฏิบัติการ(ระดับปริญญาตรี),นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ 19 พ.ค. -14 มิ.ย. 2564

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14094/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 พ.ค. -31 พ.ค. 2564

กรมท่าอากาศยาน”

ลิงค์: https://ehenx.com/14093/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระนอง (ท่าอากาศยาน ระนอง )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ค. – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 พ.ค. -24 พ.ค. 2564 รวม 73 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/14092/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสถิติ(ป.ตรี),นักวิชาการสถิติ(ป.โท),นักวิชาการสาธารณสุข,เศรษฐกร(ป.ตรี),เศรษฐกร(ป.โท),นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค(ด้านโยธา),นายช่างเทคนิค(ด้านไฟฟ้า)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 73
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ค. – 24 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 พ.ค. -14 พ.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/14091/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 พ.ค. – 14 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 พ.ค. -21 พ.ค. 2564 รวม 50 อัตรา,

กรมป่าไม้”

ลิงค์: https://ehenx.com/14076/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ป่าไม้,เจ้าหน้าที่ตรวจป่า,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานพิทักษ์ป่า,พนักงานขับเครื่องจักร,ช่างสำรวจ,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตาก,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,ลำปาง,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ค. – 21 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 พ.ค. -10 มิ.ย. 2564 รวม 206 อัตรา,

กรมการปกครอง”

ลิงค์: https://ehenx.com/14075/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ),เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 206
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments