Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 มิ.ย. 2564 รวม 7 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข “

ลิงค์: https://ehenx.com/14532/ หรือ
ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,ทันตแพทย์,พนักงานธุรการ,พนักงานรับโทรศัพท์,พนักงานประจำตึก,พนักงานซักฟอก
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี,เฉพาะ,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: -15,960
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (โรงพยาบาลปทุมธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -23 ก.ค. 2564 รวม 28 อัตรา,

กรมแพทย์ทหารบก “

ลิงค์: https://ehenx.com/14531/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานเขียนโปรแกรม,พยาบาล,ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น,นักวิชาการการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -18,000
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมแพทย์ทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 23 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564 รวม 13 อัตรา,

กองทัพบก “

ลิงค์: https://ehenx.com/14530/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล,พนักงานเขียนโปรแกรม,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,430-18,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 มิ.ย. 2564 รวม 15 อัตรา,

กทม. “

ลิงค์: https://ehenx.com/14529/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,นายแพทย์ปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-21,610
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (าลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564 รวม 10 อัตรา,

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ “

ลิงค์: https://ehenx.com/14528/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสัตวบาล,พนักงานสัตวแพทย์,พนักงานผลิต,ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,650-15,000
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี,ขอนแก่น,เชียงใหม่,สุโขทัย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 มิ.ย. 2564 รวม 24 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข “

ลิงค์: https://ehenx.com/14527/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล,ทันตแพทย์,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 10,530-13,010
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564 รวม 24 อัตรา,

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล “

ลิงค์: https://ehenx.com/14526/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล,นักธรณีวิทยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,ตรัง,นครราชสีมา,ระยอง,ราชบุรี,สงขลา,สระบุรี,สุพรรณบุรี,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 มิ.ย. 2564 รวม 15 อัตรา,

สำนักงาน ก.ค.ศ. “

ลิงค์: https://ehenx.com/14523/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติการ,พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ,พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล,พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารการคลังและสินทรัพย์,พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์,พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดพิมพ์และงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2564 รวม 70 อัตรา,

กทม. “

ลิงค์: https://ehenx.com/14521/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน “

ลิงค์: https://ehenx.com/14519/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 406
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments