ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุโขทัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุโขทัย

ลิงค์: https://ehenx.com/17945/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย (โรงพยาบาลสุโขทัย )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ธ.ค. -16 ธ.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17944/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ( กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ธ.ค. -13 ธ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17943/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ธ.ค. – 13 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17942/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -19 ธ.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17941/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,010-13,800
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 19 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2565 รวม 28 อัตรา,

กรมการพัฒนาชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/17940/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,วิศวกรโยธา,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -20 ธ.ค. 2565 รวม 23 อัตรา,

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/17939/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถาปนิก,พนักงานวางผังเมือง,พนักงานเศรษฐกร,พนักงานนิติกร,พนักงานวิชาการพัสดุ,พนักงานจัดสถานที่พิธีการ,พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์,พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง,พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,พนักงานบริหารงานทั่วไป,พนักงานพัสดุ,พนักงานผังเมือง,พนักงานพิมพ์แบบ,พนักงานโยธา,พนักงานเครื่องยนต์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,280-21,000
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ธ.ค. -24 ธ.ค. 2565 รวม 50 อัตรา,

กรมศิลปากร

ลิงค์: https://ehenx.com/17938/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน,นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ,ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-17,500
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 24 ธ.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2565

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/17937/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ธ.ค. -3 ม.ค. 2566 รวม 16 อัตรา,

กรมที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/17936/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-13,800
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments