Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2565 รวม 25 อัตรา,

กรมทรัพยากรธรณี

ลิงค์: https://ehenx.com/16203/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยสำรวจ,เจ้าหนาที่พัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ,ช่างสำรวจ,นักวิชาการทรัพยากรธรณี,นักธรณีวิทยา,วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,430-19,500
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ม.ค. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/16202/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ ประจวบคีรีขันธ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16201/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-1 ก.พ. 2565

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://ehenx.com/16200/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ก.พ. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ม.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/16199/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประมง
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ม.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16198/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ม.ค. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/16197/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,พยาบาลวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.พ. -28 ก.พ. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/16196/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 40,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.พ. – 28 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-

สนจ.นนทบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/16195/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานทรัพยากรบุคคล,พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานจังหวัดนนทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/16193/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments