Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -2 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/15558/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู),พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ต.ค. -3 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15556/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 28 ต.ค. -3 พ.ย. 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/15555/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ต.ค. -3 พ.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15554/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

ลิงค์: https://ehenx.com/15553/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาซีพนาทวี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาซีพนาทวี

ลิงค์: https://ehenx.com/15551/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู),พนักงานบริการ(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (วิทยาลัยการอาซีพนาทวี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ต.ค. -4 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ลิงค์: https://ehenx.com/15550/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 4 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ย. -9 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ลิงค์: https://ehenx.com/15549/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ย. – 9 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -2 พ.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15548/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักสังคมสงเคราะห์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -19 พ.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมทรัพยากรธรณี

ลิงค์: https://ehenx.com/15547/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 19 พ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments