Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.พ. -8 ก.พ. 2564

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12266/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.พ. – 8 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/12261/ หรือ
ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย (โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 ม.ค. 2564 รวม 14 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/12260/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานรับโทรศัพท์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 7,590-
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2564

สำนักงานอัยการสูงสุด”

ลิงค์: https://ehenx.com/12257/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ม.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ม.ค. -3 ก.พ. 2564

ก.พ.”

ลิงค์: https://ehenx.com/12256/ หรือ
ตำแหน่ง: นักคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-24,910
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ม.ค. – 3 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ก.พ. 2564

กรมประมง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12255/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 ม.ค. 2564 รวม 150 อัตรา,

กรมการทหารช่าง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12251/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 150
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 ม.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”

ลิงค์: https://ehenx.com/12250/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-10 ก.พ. 2564 รวม 31 อัตรา,

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/12248/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กำหนดการสอบท้องถิ่น รับสมัคร 18 ก.พ. 2564 (ฉบับร่าง)

กำหนดการสอบท้องถิ่น รับสมัคร 18 ก.พ. 2564 (ฉบับร่าง)

ลิงค์: https://ehenx.com/12245/ หรือ
เรื่อง:


กำหนดการสอบท้องถิ่น รับสมัคร 18 ก.พ. 2564 (ฉบับร่าง)

(ร่าง) กำหนดการสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2564

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

กิจกรรมภายในวันที่
1. ประชุม กสถ. กำหนดการประกาศรับสมัครสอบ (ก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) – ประชาสัมพันธ์29 มกราคม 2564
2. รับสมัครสอบ (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ) 2.1 กรอกใบสมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน 2.2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ18 กุมภาพันธ์ 2564
3. พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ23 กุมภาพันธ์ 2564
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)10 มีนาคม 2564
5. ประกาศวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)10 มีนาคม 2564
6. สอบภาค ก และภาค ข27 มีนาคม 2564
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)26 เมษายน 2564
8. ประกาศวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์26 เมษายน 2564
9. สอบสัมภาษณ์11 พฤษภาคม 2564
10. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน26 พฤษภาคม 2564
11. รายงานตัวเลือก อปท. ที่จะบรรจุ10 มิถุนายน 2564
12. บรรจุและแต่งตั้ง12 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 08034/พิเศษ 06 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง การลงนามในสัญญาจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

Facebook Comments