ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -25 ม.ค. 2566 รวม 6 อัตรา,

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/18010/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 25 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-27 ม.ค. 2566 รวม 10 อัตรา,

กระทรวงพลังงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/18009/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-24 ม.ค. 2566 รวม 56 อัตรา,

กรมป่าไม้

ลิงค์: https://ehenx.com/18008/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 56
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ม.ค. 2566 รวม 36 อัตรา,

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลิงค์: https://ehenx.com/18007/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการแผนและสารสนเทศ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา,นักวิชาการวัฒนธรรม,พนักงานช่างเทคนิค,นักวิชาการวิทยาศาสตร์,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการสารสนเทศ,นักตรวจสอบภายใน,นักบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ม.ค. 2566

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ลิงค์: https://ehenx.com/18005/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 12,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 ม.ค. 2566

กองทัพอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/18004/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องสื่อสาร,พนักงานพัสดุ,พนักงานธุรการ,พนักงานทางสาย
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2566 รวม 10 อัตรา,

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ลิงค์: https://ehenx.com/18003/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 ม.ค. 2566 รวม 50 อัตรา,

กรมบังคับคดี

ลิงค์: https://ehenx.com/18001/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2566 รวม 27 อัตรา,

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/18000/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(จังหวัดชายแดนใต้),เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2566 รวม 32 อัตรา,

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/17999/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-17,500
อัตราว่าง: 32
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments