ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการอื่นๆ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 พ.ค. 2565 รวม 40 อัตรา,

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ลิงค์: https://ehenx.com/16883/ หรือ
ตำแหน่ง: งานการประชุม,งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์,งานบัญชีภาคเหนือบน,งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,งานวิเคราะห์และประเมินผลธุรกิจ,งานบริหารความเสี่ยง,งานบริหารทั่วไป,งานวิชาการและฐานข้อมูล,งานสำรวจคาร์บอนเครดิต,งานประสานตรวจรับรอง,งานวางระบบอุตสาหกรรมไม้,งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ,งานวางแผนและมาตรฐาน,งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ,งานบัญชีการเงิน,งานแผนงานและประเมินผล,งานสวนป่าเวียงมอก,งานสวนป่าแม่ทรายคำ,งานผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน,งานสวนป่าไทรโยค,งานแผนงานและการตลาด,งานสวนป่าลาดกระทิง,งานการตลาดและสารสนเทศ,งานวิจัยและพัฒนา,งานสวนป่าคอนสาร,งานสวนป่าทุ่งตะโก-เขาไม้แก้ว,งานโรงพยาบาลช้างกระบี่
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,150-19,460
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,ชลบุรี,นครราชสีมา,สงขลา,สุราษฎร์ธานี (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 พ.ค. -23 พ.ค. 2565 รวม 88 อัตรา,

สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16872/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 88
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 23 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ลิงค์: https://ehenx.com/16813/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน,นายช่างปฏิบัติงาน,นายช่างปฏิบัติงาน,นิติกรปฏิบัติการ,วิทยากรปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ,บรรณารักษ์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 99
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 พ.ค. 2565

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/16780/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-1 พ.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ลิงค์: https://ehenx.com/16772/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานชั่วคราว
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ค. -28 พ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ลิงค์: https://ehenx.com/16771/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างรังวัด,นายช่างเครื่องกล,นายช่างเทคนิค,นายช่างโยธา,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ค. – 28 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ค. -12 พ.ค. 2565 รวม 70 อัตรา,

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ลิงค์: https://ehenx.com/16766/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,นักสังคมสงเคราะห์,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเทศสัมพันธ์,นิติกร,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,พนักงานบริการ,พนักงานอำนวยการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ค. – 12 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 พ.ค. -20 พ.ค. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/16757/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 20 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-6 พ.ค. 2565

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/16755/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 พ.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ลิงค์: https://ehenx.com/16750/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,บุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**