ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ต.ค. -3 พ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/17685/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 3 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-11 ต.ค. 2565 รวม 11 อัตรา,

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ลิงค์: https://ehenx.com/17651/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานทะเบียน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,440-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ต.ค. 2565

สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17650/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบตำรวจ-ทหาร

กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ต.ค. 2565 รวม 109 อัตรา,

กองพันจู่โจมรักษาพระองค์

ลิงค์: https://ehenx.com/17649/ หรือ
ตำแหน่ง: ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,000-12,700
อัตราว่าง: 109
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-16 ต.ค. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17646/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ต.ค. -18 พ.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/17640/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 18 พ.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ต.ค. -3 พ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ลิงค์: https://ehenx.com/17637/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ต.ค. – 3 พ.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.ย. -5 ต.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ลิงค์: https://ehenx.com/17606/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ก.ย. – 5 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -7 ต.ค. 2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/17605/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องบิน,ช่างวิทยุการบิน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 23,110-29,420
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 7 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ต.ค. -30 ต.ค. 2565 รวม 7 อัตรา,

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17537/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 30 ต.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**