มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/17685/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 3 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

บุคลากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

บุคลากร

สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

บุคลากร

1. ดำเนินงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการเฉพาะด้าน (กพว.เฉพาะด้าน) 5 ด้าน
2. ดำเนินงานพัฒนาบุคลากร
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถดำเนินการได้ดังนี้
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
๑) สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ขั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือ สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ ซึ่งดาวน์เหลดใบสมัครทาง www.sru.ac.th
๒) ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า ทำงาน และนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย
๓) เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานพร้อม สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปยังกองการเจ้าหน้าที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ๒๗๒ หมู่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี84100 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 3 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

(สมัครงาน)โดยจะต้องส่งใบสมัครและ หลักฐานถึงกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน ๓๐๐ บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมจะ ไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments