ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-14 ก.ย. 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิงค์: https://ehenx.com/17496/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,250-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิงค์: https://ehenx.com/17180/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,250-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -17 ธ.ค. 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/15803/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์แบบ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 17 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
โอน/ย้าย/เลื่อน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-30 ธ.ค. 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/15797/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ระดับการศึกษา: ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ธ.ค. 2564
โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ธ.ค. -17 ธ.ค. 2564

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/15792/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ ๑๔ (สุราษฎร์ธานี))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ธ.ค. – 17 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2564

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

ลิงค์: https://ehenx.com/15788/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ธ.ค. -29 ธ.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ลิงค์: https://ehenx.com/15780/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/15779/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 ธ.ค. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15765/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ลิงค์: https://ehenx.com/15760/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี ( ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**