กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/12039/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ธ.ค. – 18 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแนห่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยทา สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางผังเมือง ศึกษา สำรวจ รวบรวม สถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราห์ วิจัย และจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสาขาอื่นๆ เพื่อนำมาประกอบในการวางแผนการจัดหาและดำเนินการวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และเพื่อการป้องกันการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการผังเมือง กำหนดโครงการแผนงาน การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับผังเมือง และเพื่อการฝึกอบรมวิชาการ ผังเมือง ในระดับภูมิภาค ระดับชุมชน เป็นต้น ทำความเห็สรุปรายงานเสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านการผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

  1. ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
  2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านการวิเคราะห์ วิจัย การรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ด้านผังเมือง และความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมือง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาเมือง และอื่นๆ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 224 ถ.เลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ33000 ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 – 18 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments