มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ลิงค์: https://ehenx.com/12093/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,290-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน งบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเืพ่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสสนุน งบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา นั้น  จึงรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเืพ่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

บุคลากรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17290- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

บุคลากรปฏิบัติการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

บุคลากรปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น การกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดหา แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ การเลื่อน เงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน การดำเนินการเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทนการพิจารณาดำเนินการทางวินัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

บุคลากรปฏิบัติการ

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานตำแหน่งบุคลากร และความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว
– ทฤษฎีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– ระบบการจำแนกบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
– ระบบการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง
– ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
– การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
– การจัดทำแผน/โครงการพัฒนาบุคลากร
– จรรยาบรรณทางวิชาชีพและการดำเนินการทางวินัย

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 ธ.ค. 2563

สอบวันที่: 20 ธ.ค. 2563

ประกาศผลสอบ: 20 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments