กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/12124/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พะเยา (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพะเยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 3. มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 4. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใระดับจังหวัด และแผนบริหารจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด
 2. ตรวจสอบและติดตามประเมินผลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
 3. สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุมดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ
 5. ประสานให้คำแนะนำ ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
 • ความรู้ตามขอบข่ายที่ปฏิบัติ ข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 29 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054887112

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments