กรมพลศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/12230/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาการกีฬา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 21 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพลศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพลศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพลศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาการกีฬา

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนาการกีฬา

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา หรือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักพัฒนาการกีฬา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

1. รวบรวม ประมวล จัดทำข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น วิเคราะห์ เพื่อประกอบการวางแผน โครงการ หรือพัฒนางานด้านการกีฬา
2. รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับงานทางวิชาการด้านการกีฬา เพื่อสร้าง และพัฒนาเครื่องมือ คู่มือ สื่อ และเอกสารวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงาน ด้านการกีฬา
3. ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม และสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาด้านการกีฬา
4. ประสานความร่วมมือและการปฏิบัติงานด้านการกีฬาร่วมกับองค์กร และหน่วยที่เกี่ยวข้อง
5. ร่วมดำเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. ประสานความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ให้คำแนะนำ สนับสนุน บริการข้อมูล เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์และให้บริการทางวิชาการเบื้องต้นด้านการกีฬา แก่เยาวชน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพลศึกษา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. – 21 ม.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 4 ม.ค. 2564

สอบวันที่: 4 ม.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 4 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพลศึกษา

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments