มหาวิทยาลัยนครพนม

ลิงค์: https://ehenx.com/12324/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 7 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (กลุ่มงานบริการ)

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงาน บริการ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างเทคนิค

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม (ทุกสาขา) จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ.รับรองแล้ว
  2. มีความรู้ในเรื่องช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ระบบไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี
  3. สามารถปฏิบัติงานด้านเอกสาร และหนังสือราชการได้เป็นอย่างดี
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบและทุ่มเทในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้
  6. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีหนังสือรับรอง)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างเทคนิค

 ซ่อมบำรุงทั่วไป ระบบไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ

วิชาที่สอบ

ช่างเทคนิค

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป)
  2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ช่างเทคนิค)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. – 7 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยนครพนม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments