การไฟฟ้านครหลวง กฟน.

ลิงค์: https://ehenx.com/13110/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 141
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้านครหลวง กฟน. เปิดรับสมัคร

ประกาศที่ ฝทุม. 1 /2564

เรื่อง รับสมัครลอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ประกาศที่ ฝทุม. 1 /2564
เรื่อง รับสมัครลอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้า นครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงาน

อัตราว่าง : 141 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงาน

 ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี หรือ การเงิน โดยมีพื้นฐาน ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิขาบัญชี หรือการเงิน
ปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ โดยต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์
ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ โดยต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าพลังงาน หรือ ทางวิศวกรรมพลังงาน หรือ ทางบริหารธุรกิจ หรือ ทางเศรษฐศาสตร์
ปริญญาโท ทางการตลาด โดยต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการตลาด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าลื่อสาร ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
ปริญญาตรี ทางการบัญชี
ปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ ทางการจัดการ ทางบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิขาไฟฟ้ากำลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง กฟน. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การไฟฟ้านครหลวง กฟน.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments