ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2565 รวม 55 อัตรา,

การไฟฟ้านครหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/16471/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบัญชี5,นักการตลาด5,นักฝึกอบรม5,วิศวกรไฟฟ้า4(ลักษณะงานด้านวิชาการ),วิศวกรไฟฟ้า4(ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ),วิศวกรเครื่องกล4,วิศวกรคอมพิวเตอร์4,นักวิชาการ4(ด้านเศรษฐกิจ),นักบัญชี4,นักการเงิน4,นักประมวลผลข้อมูล4,นักประชาสัมพันธ์4,พยาบาลวิชาชีพ4,ช่างเทคนิคไฟฟ้า3,ช่างเทคนิคสายอากาศ3,ช่างเทคนิคโยธา3,ช่างเทคนิคเครื่องกล3
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 14,170-20,040
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 22 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 24 ก.พ. -2 มี.ค. 2565 รวม 29 อัตรา,

การไฟฟ้านครหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/16367/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสนาม1
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 11,350-
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.พ. – 2 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-22 พ.ย. 2564

การไฟฟ้านครหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/15706/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง กฟน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้- รวม 141 อัตรา,

การไฟฟ้านครหลวง กฟน.”

ลิงค์: https://ehenx.com/13110/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 141
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 24 ก.ย. -3 ต.ค. 2563 รวม 22 อัตรา,

การไฟฟ้านครหลวง”

ลิงค์: https://ehenx.com/11198/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสนาม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.ย. – 3 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**