การไฟฟ้านครหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/11198/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสนาม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.ย. – 3 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัคร

ประกาศที่ ฝทม. 4/2563

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานในตำหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) รวมจำนวน 22 อัตรา โดยได้รับเงินเดือนในอัตราแรกบรรจุ 11,350 บาท รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสนาม 1

(ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ,ทำหน้าที่ช่างสายดิน)

อัตราว่าง : 22 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสนาม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  2. เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563)
  3. พ้นพันธะทางทหารแล้ว
  4. สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
  5. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5-22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)
  6. สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูง และปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศได้
  7. ว่ายน้ำได้
  8. มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตรจากระดับพื้นดิน
  9. ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน
  10. ไม่เป้นโรคเกี่ยวกับทางเดนิหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานสนาม

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้พลังภายในการ ยก แบก หาม ขุด ดึง ติดตั้ง ขนย้าย คัดแยก เคลื่อนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าประเภทงานสายอากาศ / ประเภทงานสายใต้ดิน

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. – 3 ต.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การไฟฟ้านครหลวง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments