กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/13199/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันวิจัยเกษตร วิศวกรรม (สวศ.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มี.ค. – 31 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (สวศ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (สวศ.) กรมวิชาการเกษตร โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเครื่องกล

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

นายช่างเครื่องกล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

  • ทางช่างยนต์
  • ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างกลโลหะ
  • ทางโลหะอุตสาหกรรม
  • ทางช่างเทคนิคการผลิต
  • ทางช่างอุตสาหกรรม
  • ทางช่างเทคนิคโลหะ
  • ทางช่างโลหะ ทางเครื่องกลเกษตร
  • ทางเครื่องจักรกลเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างเครื่องกล

ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล เกี่ยวกับการสร้างชิ้นส่วน ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องยนต์ เครื่องกลโรงงาน เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ รวมทั้งสำรวจ รวบรวมข้อมูลด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อจัดทำฐานข้อมูล สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

นายช่างเครื่องกล

  1. ทดสอบความรู้ด้านช่างเครื่องกล
  2. ทดสอบความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตร 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

สถาบันวิจัยเกษตร วิศวกรรม (สวศ.) สถาบันวิจัยเกษตร วิศวกรรม (สวศ.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments