กรมอนามัย

ลิงค์: https://ehenx.com/13806/ หรือ
ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มี.ค. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลีอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ตามประกาศศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และศูนย์ๆ ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑- ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ผลปรากฏ ว่าไม่มีผู้สมัครเช้ารับการเสีอกสรร นั้น ศูนย์ๆ จึงขอชยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักรังสีการแพทย์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักรังสีการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางพิลึกส์การแพทย์ หรือสาชาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคคิลปะสาขารังสีเทคนิค 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักรังสีการแพทย์

(๑) ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ชึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบดเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย เชุ่น การถ่ายภาพและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอีกฃ์
(๒) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพี้นฐานในการตรวจวินิจฉัย และตรวจสอบคุณภาพของงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมีอด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย ตามบทบาทนักรังสีเทคนิค ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย
(๓) ดำเนินการต้านเทคนิคในการบีองกันอันตรายจากรังสี
(๔) ปฏิบัติงานควบคุม และพัฒนาคุณภาพงานทางรังสีวิทยา
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ใด้รับมอบหมาย
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครโดยอื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ 

ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๘๙ ๓๐๐๐ -๑ ต่อ ๑๑๑

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอนามัย

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments