กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/13940/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ตรกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
  3. มีความมุ่งมั่น ขอันอดทน มีมบุษยสัมพันธ์ที่ดี จิตบริการ และมีความซื่อสัตย์สุจริต
  4. มีระดับการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปวช. 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  • งานจัดเก็บเงินเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการ สป.กษ. ค่าบริการที่จอดรถยนต์ๆ ค่าบริการบ้านพักสวัสดิการฯ ค่าบำรุงร้านอาหารสวัสดิการ ค่าบำรุงร้านค้าจร
  • งานติดตามหนี้สินค่าบริการที่จอดรถยนต์ฯ บ้านพักสวัสดิการฯ ร้านอาหารสวัสดิการฯ
  • งานบัญชีการจัดเก็บเงินและนำส่งเงิน สรุปบัญชีรายเดือนค่าที่จอดรถยนต์ ค่าบริการป้านหัก ค่าบำรุงร้านอาหาร ค่าบำรุง ร้านค้าจร
  • รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ณ กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 0๘.๓0 – ๑๖.๓0 น. ในวันและเวลาราชการ  หรือ www.opsmoac.go.th>หัวข้อข่าวสาร>หัวข้อรับสมัครงาน> รับสมัครเจ้าหน้าสวัสดิการ จำนวน ๑ อัตรา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 – 20 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026299094

 ภายใน ๑๔๘ 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments