กรมสรรพากร

ลิงค์: https://ehenx.com/14009/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สะเซิงเทรา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานบริการผู้เสียภาษีให้กับ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

  เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  พนักงานธุรการ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี สนับสบุนการปฏิบัติงานบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ งานธุรการและงานสารบรรณ ให้กับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา เลขที่ ๗ ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 – 28 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments