กรมบัญชีกลาง

ลิงค์: https://ehenx.com/14011/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัคร

ประกาศกองคดี

เรื่อง บสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร

ด้วยกองคดี กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

  1. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม MS Word, Excel เป็นอย่างดี
     

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

นิติกร

ดำเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และดำเนินคดี ที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมบัญชีกลางหรือที่กระทรวงการคลังมอบหมาย ทั้งในทางแพ่งและทางปกครอง ดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับคดีแพ่งในชั้นอุทธรณ์ ฎีกา การบังคับคดี การดำเนินคดีล้มละลาย และการประบีประนอมยอมความ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมบัญชีกลาง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมบัญชีกลาง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments