ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2565 รวม 12 อัตรา,

กรมบัญชีกลาง

ลิงค์: https://ehenx.com/17463/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักบัญชี,นักวิชาการคลัง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ก.พ. 2565 รวม 12 อัตรา,

กรมบัญชีกลาง

ลิงค์: https://ehenx.com/16366/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564

กรมบัญชีกลาง

ลิงค์: https://ehenx.com/15377/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

กรมบัญชีกลาง

ลิงค์: https://ehenx.com/15237/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 เม.ย. 2564

กรมบัญชีกลาง”

ลิงค์: https://ehenx.com/14012/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 เม.ย. 2564

กรมบัญชีกลาง”

ลิงค์: https://ehenx.com/14011/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 เม.ย. -6 พ.ค. 2564 รวม 27 อัตรา,

กรมบัญชีกลาง”

ลิงค์: https://ehenx.com/13839/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคลังปฏิบัติการ,นักบัญชีปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 เม.ย. – 6 พ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ธ.ค. -24 ธ.ค. 2563 รวม 15 อัตรา,

กรมศิลปากร”

ลิงค์: https://ehenx.com/11998/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 24 ธ.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**