กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ลิงค์: https://ehenx.com/14208/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านพ่อบ้าน),นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านสามัญ),นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านศิลปะ),นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านพละศึกษา),นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านคหกรรม),นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านไฟฟ้า),นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านช่างไม้และก่อสร้าง),เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 มิ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นักวิชาการอบรมและฟิกวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตามประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นักวิชาการอบรมและฟิกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน, สามัญ, ศิลปะ, พลศึกษา, คหกรรม, ช่างไพ่ฟ้า, ช่างไม้และ ก่อสร้าง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแช่งขันฯ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ <5)๙ พฤษภาคม - ๑0 มิถุนายน ๒๕๖๔ และรับชำระเงินถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน (หน้ากองบริหารทรัพยากรบุคคล) อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และทาง https//djop.thaijobjob.com / ทาง vwvw.djop.go.th
ผู้ประสงค์สมัครสอบแช่งขันฯ ให้ดูรายละเอียดการสมัครสอบแช่งขันฯ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพละศึกษา)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

อ่านต่อที่ https://ehenx.com/14054/

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

อ่านต่อที่ https://ehenx.com/14054/

วิชาที่สอบ

อ่านต่อที่ https://ehenx.com/14054/

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 10 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments