ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น

ลิงค์: https://ehenx.com/14213/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้างานบริหารงานบุคคล-เงินเดือนและค่าตอบแทน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัคร

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถือหุ้น หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดำเนินธุรกิจและ ให้บริการด้านการจัดการระบบงานคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่ง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อ คัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล – เงินเดือนและค่าตอบแทน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล – เงินเดือนและค่าตอบแทน

ปริญญาตรีขึ้นไป สาชาบริหารงานบุคคล, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บริหารงานทั่วไป และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ตรวจสอบสถิติการมาทำงาน ขาด ลา มาสาย เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับการทำเงินเดือน ตามงวดเดือน
 2. สามารถคำนวนเงินเดือนของพนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างเหมา คำนวณภาษี ประกันสังคม และรายการหักอื่นๆ
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง ทำเอกสารขออนุมัติการจ่ายเงินเดือน-ค่าจ้าง ทำการโอนจ่ายเงิน เข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในวันที่กำหนด
 4. สรุปรายการจ่ายเงินเดือนแยกตามโครงสร้าง สรุปจำนวนพนักงานและลูกจ้าง ทำการจ่ายเงินเดือน
 5. นำส่งรายการหักต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด และบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินเดือนเข้า ระบบ Navision
 6. จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือหัก ณ ที่จ่าย ทำสรุปรายงาน
  ภงด.1, ภงดวัก. เพื่อนำยื่นกรมสรรพากร
 7. ทำสรุปการจ่ายเงินเพื่อนำยื่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 8. ดำเนินการสำรวจอัตราการจ่ายค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส และจัดทำ ระบบการจ่ายค่าตอบแทน
 9. ดำเนินการและจัดทำเอกสารตามระบบ ISO ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล
 10. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับค่าตอบแทน ตามรายงานอัตรากำลัง รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 11. ดำเนินการจัดทำเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 12. จัดทำเอกสารบันทึก คำสั่ง เอกสารออกภายนอก งานสารบรรณระบบเอกสารเข้า-ออก
 13. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments