สำนักงานธนานุเคราะห์

ลิงค์: https://ehenx.com/14223/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานธนานุเคราะห์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (เพิ่มเดิม)

ตามประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (เพิ่มเดิม) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดรับและยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปัจจุบันครบกำหนดการรับสมัครปรากฏว่ามีผู้สมัครเพียง ๒ ราย
สำนักงานธนานุเคราะห์จะดำเนินการขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็น พนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (เพิ่มเดิม) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี รายละเอียดต่าง ๆ ตามประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบและกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และสามารถสืบคับุได้จากข่องทาง www.pawn.co.th

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

วิธีการสมัครงาน สำนักงานธนานุเคราะห์  :

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ธนานุเคราะห์ www.pawn.co.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายุพัฒนา องค์กร ชั้น ๔ อาคาร ๘ 

สำนักงานธนานุเคราะห์ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 25 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานธนานุเคราะห์

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments