ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/14519/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 406
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครรวม 406 อัตรา

การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด จำนวน

ประกาศ

จังหวัด จำนวน ลิงค์ประกาศ
กระบี่ 5

คลิกที่นี่

เพชรบูรณ์ 5 คลิกที่นี่
กาญจนบุรี 5

คลิกที่นี่

แพร่ 5 คลิกที่นี่
กาฬสินธุ์ 5

คลิกที่นี่

ภูเก็ต 9 คลิกที่นี่
กำแพงเพชร 5

คลิกที่นี่

มหาสารคาม 5 คลิกที่นี่
ขอนแก่น 6

คลิกที่นี่

มุกดาหาร 5 คลิกที่นี่
จันทบุรี 6

คลิกที่นี่

แม่ฮ่องสอน 3 คลิกที่นี่
ฉะเชิงเทรา 7

คลิกที่นี่

ยโสธร 3 คลิกที่นี่
ชลบุรี 7

คลิกที่นี่

ยะลา 4 คลิกที่นี่
ชัยนาท 4

คลิกที่นี่

ร้อยเอ็ด 5 คลิกที่นี่
ชัยภูมิ 5

คลิกที่นี่

ระนอง 6 คลิกที่นี่
ชุมพร 6

คลิกที่นี่

ระยอง 7 คลิกที่นี่
เชียงราย 5

คลิกที่นี่

ราชบุรี 6 คลิกที่นี่
เชียงใหม่ 6

คลิกที่นี่

ลพบุรี 5 คลิกที่นี่
ตรัง 5

คลิกที่นี่

ลำปาง 6 คลิกที่นี่
ตราด 5

คลิกที่นี่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลำพูน 6 คลิกที่นี่
ตาก 6

คลิกที่นี่

เลย 5 คลิกที่นี่
นครนายก 4

คลิกที่นี่

ศรีสะเกษ 5 คลิกที่นี่
นครปฐม 6

คลิกที่นี่

สกลนคร 5 คลิกที่นี่
นครพนม 5

คลิกที่นี่

สงขลา 7 คลิกที่นี่
นครราชสีมา 8

คลิกที่นี่

สตูล 4 คลิกที่นี่
นครศรีธรรมราช 7

คลิกที่นี่

สมุทรปราการ 7 คลิกที่นี่
นครสวรรค์ 6

คลิกที่นี่

สมุทรสงคราม 5 คลิกที่นี่
นนทบุรี 6

คลิกที่นี่

สมุทรสาคร 7 คลิกที่นี่
นราธิวาส 4

คลิกที่นี่

สระแก้ว 4 คลิกที่นี่
น่าน 5

คลิกที่นี่

สระบุรี 7 คลิกที่นี่
บึงกาฬ 3

คลิกที่นี่

สิงห์บุรี 5 คลิกที่นี่
บุรีรัมย์ 5

คลิกที่นี่

สุโขทัย 5 คลิกที่นี่
ปทุมธานี 6

คลิกที่นี่

สุพรรณบุรี 5 คลิกที่นี่
ประจวบคีรีขันธ์ 7

คลิกที่นี่

สุราษฎร์ธานี 7 คลิกที่นี่
ปราจีนบุรี 6

คลิกที่นี่

สุรินทร์ 5 คลิกที่นี่
ปัตตานี 5

คลิกที่นี่

หนองคาย 4 คลิกที่นี่
พระนครศรีอยุธยา 6

คลิกที่นี่

หนองบัวลำภู 3 คลิกที่นี่
พะเยา 5

คลิกที่นี่

อ่างทอง 5 คลิกที่นี่
พังงา 5

คลิกที่นี่

อำนาจเจริญ 2 คลิกที่นี่
พัทลุง 4

คลิกที่นี่

อุดรธานี 6 คลิกที่นี่
พิจิตร 5

คลิกที่นี่

อุตรดิตถ์ 5 คลิกที่นี่
พิษณุโลก 6

คลิกที่นี่

อุทัยธานี 4 คลิกที่นี่
เพชรบุรี 6

คลิกที่นี่

อุบลราชธานี 6 คลิกที่นี่
รวม 406  
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 406 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงาน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการแรงงาน 

  1. ปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ แรงงาน และมาตรฐานแรงงาน
  2. ปฏิบัติภารกิจด้านส่งเสริมงานคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์สวัสดิการ แรงงาน และมาตรฐานแรงงาน
  3. ปฏิบัติภารกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ
  4. ให้คำปริกษา แนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นแกนายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. สนับุสนุนการให้บุริการประชาชนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ ของนายจ้าง ลูกจ้าง เซ่น การยื่นคำร้อง การร้องเรียน การร้องทุกข์ และการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายด้าน แรงงานในภารกิจความรับผืดชอบของกรม
  6. สำรวจและจัดเก็บข้อมูล จัดทำทะเบียน ประมวลข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ ประโยชน์ในการบริหารแรงงาน
  7. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบัญ งานบันทึกข้อมูล บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ ออนไลน์ และพิมพ์หนังสือราชการ
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก และภารกิจอื่นๆ ของกรมฯ

วิชาที่สอบ

นักวิชาการแรงงาน 

  • ความรู้ด้านแรงงาน
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สถานการณ์ปัจจุบัน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments