กทม.

ลิงค์: https://ehenx.com/14521/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กทม. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ-เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร-และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบ ในหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๑๒๓๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้สำนักการศึกษารับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษว-กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศ รับสมัครสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่.งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษว-กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง : 70 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ลำดับที่ตำแหน่งกลุ่มวิชาจำนวนตำแหน่ง ที่ประกาศ รับสมัครสอบ
1 ครูผู้ช่วย แนะแนว 30
2 ครูผู้ช่วย การศึกษาพิเศษ 30
3 ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา 4
4 ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์ 3
5 ครูผู้ช่วย เทคโนโลยี ทางการศึกษา 1
6 ครูผู้ช่วย ดนตรีไทย 1
7 ครูผู้ช่วย ดนตรีสากล 1

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

  • ปริญญาตรีกลุ่มวิชาแนะแนว
  • ปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ
  • ปริญญาตรีกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
  • ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
  • ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • ปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีไทย
  • ปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีสากล

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments