กรมแพทย์ทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/14531/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานเขียนโปรแกรม,พยาบาล,ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น,นักวิชาการการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -18,000
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมแพทย์ทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 23 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศ

เรื่อง 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานเขียนโปรแกรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


นักวิชาการการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 


พนักงานพัสดุ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า  


พนักงานการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง


พนักงานเขียนโปรแกรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง 


ผู้ช่วยพยาบาล

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี หรือ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของทาง ราชการรับรอง 


ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงาน จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง 


นักวิชาการการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทาง ราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ

 


พนักงานพัสดุ

 


พนักงานการเงินและบัญชี

 


พนักงานเขียนโปรแกรม

 


ผู้ช่วยพยาบาล

 


ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น

 


นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

วิชาที่สอบ

พนักงานบริการ

 


พนักงานพัสดุ

 


พนักงานการเงินและบัญชี

 


พนักงานเขียนโปรแกรม

 


ผู้ช่วยพยาบาล

 


ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น

 


นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครโดยยื่นหลักฐานการ สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล

กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 23 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023544425

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 94413

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมแพทย์ทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments