ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -7 ก.ค. 2564 รวม 263 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ

ลิงค์: https://ehenx.com/14673/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการขนส่ง,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 263
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 7 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพๅะกิจ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

ด้วยกรมท่าอากาศยาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหนังลือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน ๖ ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 140 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

 • ท่าอากาศยานกระบี่    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานอุดรธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานขอนแก่น    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานอุบลราชธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานพิษณุโลก    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานตรัง    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานบุรีรัมย์    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานสกลนคร    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานนครพนม    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานน่านนคร    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ทำอากาศยานนราธิวาส    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานแม่สอด    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานเลย    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานลำปาง     จำนวน    ๑    อัตรา

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 71 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ท่าอากาศยานกระบี่    จำนวน ๗ อัตรา
ท่าอากาศยานอุดรธานี    จำนวน ๔ อัตรา
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี    จำนวน ๔ อัตรา
ท่าอากาศยานขอนแก่น    จำนวน ๔ อัตรา
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี    จำนวน ๔ อัตรา
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช    จำนวน ๔ อัตรา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก    จำนวน ๔ อัตรา
ท่าอากาศยานตรัง    จำนวน ๔ อัตรา
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานสกลนคร    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานนครพนม    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานน่านนคร    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานนราธิวาส    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานแม่สอด    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานเลย    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานลำปาง    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานระนอง    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานหัวหิน    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานชุมพร    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานนครราชสีมา    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานแพร่    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานปาย    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานเบตง    จำนวน ๒ อัตรา


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ท่าอากาศยานกระบี่    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานอุดรธานี    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานขอนแก่น    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานตรัง    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์    จำนวน ๑ อัตรา


วิศวกรไฟฟ้า

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ท่าอากาศยานกระบี่    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานอุดรธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานขอนแก่น    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานตรัง    จำนวน    ๑    อัตรา


วิศวกรเครื่องกล

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ท่าอากาศยานกระบี่    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานอุดรธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานขอนแก่น    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานตรัง    จำนวน    ๑    อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 26 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ท่าอากาศยานกระบี่    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานอุดรธานี    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานขอนแก่น    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานตรัง    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์    จำนวน ๒ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • เป็นผู้มความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะ เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

นักวิชาการขนส่ง

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะ เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะ เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

วิศวกรไฟฟ้า

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนดระดับไม่ตํ่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิขาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนดระดับไม,ตํ่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรโยธา

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
 • ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนดระดับไม่ตำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

 1. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานกฎหมาย กฎระเบียบ คดี และดำเนินงานด้านนิติกรรม สัญญาและคดี ของหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทาง มาตรการ ข้อบังคับในการปฏิบีติงานของหน่วยงาน
 2. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการ ดำเนินการทางวินัยต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน
 3. ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมภายใน องค์กร
 4. ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย กฎระเบียบ และคดีฝ่ายกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการขนส่ง

 1. วางแผน ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน เข่น งานพัสดุของท่าอากาศยาน ช่วยพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ท่าอากาศยาน
 2. ให้บริการและควบคุมดูแลผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศในเขต ทำอากาศยานให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่กำหนด เช่น การปฏิบัติในลานจอด ตรวจสอบเอกสารการบิน ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้ทำการในอากาศ เพื่อรายงานให้ผู้มีอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ การประสานงานด้าน พิธีการบินสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศกับหน่วยงานอื่น เช่น ศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หน่วยกักพืช หน่วยตรวจโรค เป็นต้น
 3. อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการสินค้า พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์
 4. จัดทำคู่มือสนามบิน แผนในการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยาน ผู้โดยสาร และอาคารสถานที่ ปฏิบัติและป้องกันตามแผนป้องกันการ ก่อวินาศกรรมและวินาศภัย
 5. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน (๘.๕) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 1. กำหนดกรอบทิศทาง และกลยุทธ์การสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ของ กรมท่าอากาศยานให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมทำอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และรัฐบาล
 2. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมท่าอากาศยาน ผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการเพื่อเผยแพร่ชื่อเลียงและเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของกรมท่าอากาศยาน
 3. จัดทำข่าว บทความ สารคดี และวารสาร เผยแพร่การขนส่งทางอากาศ รวมทั้งจัดแถลงข่าวในกรณีข่าวสำคัญที่จะเผยแพร่ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
 4. สำรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์
 5. เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของกรมท่าอากาศยาน
 6. ดำเนินการบันทึกจดหมายเหตุ การเกิดเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในกรมท่าอากาศยาน
 7. ปฏิบัติงานอื่นร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรไฟฟ้า

 1. สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบรักษาความปลอดภัยภายใน ท่าอากาศยาน ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
 2. รวบรวมข้อมูล สถิติ คาคคะเนแนวโน้มเกี่ยวกับการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในท่าอากาศยานระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อใช้ ประกอบการตั้งงบประมาณในการดำเนินการงานด้าน การบำรุงรักษางานระบบในส่วนของงานมาตรฐาน
 3. กำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เพื่อให้การดำเนิน การปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมงานระบบในส่วนของงานระบบ เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
 4. ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบำรุงรักษางาน ระบบแก,ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรเครื่องกล

 1. สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน บำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกล
 2. รวบรวมข้อมูล สถิติ คาคคะเนแนวโนัมเกี่ยวกับการปรับปรุง บำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกล
 3. ปฏิบัติงานด้านการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วน เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติประวัติการ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้าน เครื่องกล เป็นข้อมูลในการนำไปใช้ เพื่อพัฒนาระบบงานต่อไป  
 4. กำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการ ปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมงานระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
 5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบำรุงรักษา งานระบบแก,ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรโยธา

 1. สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซมภายในท่าอากาศยาน หรืองานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตาม หลักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
 2. รวบรวมข้อมูล สถิติ คาคคะเนแนวโน้มเกี่ยวกับการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมงานโยธา เพื่อใช้ประกอบการตั้งงบประมาณ ในการดำเนินการงานด้านการบำรุงรักษางานโยธาทั้งหมด
 3. กำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการ ปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมงานโยธา เป็นไปอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
 4. ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบำรุงรักษางาน โยธาแก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การพูด อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ]  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 7 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ]

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments