บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ลิงค์: https://ehenx.com/10649/ หรือ
ตำแหน่ง: นักคอมพิวเตอร์,วิศวกร,นักการตลาด,นักบริหารผลิตภัณฑ์,นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 3/2563

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานในสำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) นครหลวง

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 7 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


วิศวกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักการตลาด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักบริหารผลิตภัณฑ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณพิต (วศ.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information, Computer Information System, Computer Science, Information Technology, Internet and ECommerce Teechnology, Internet and Multimedia Enginerring หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิศวกร

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง


นักการตลาด

ปริญญาตรี ทางการตลาด


นักบริหารผลิตภัณฑ์

ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี


นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักคอมพิวเตอร์

งาน Programmer งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตลาด


วิศวกร

งานวางแผน ติดตามผล งานควบคุมคุณภาพ


นักการตลาด

งานการตลาด


นักบริหารผลิตภัณฑ์

งานวิเคราะห์การลงทุน งานบูรณาการแผนธุรกิจ


นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

งานบริหารจัดการเสียงของลูกค้าผ่านสื่อดิจิตทัล งานวิเคราะห์และประสานงานสื่อดิจิทัล งานบริหารข้อมูลสื่อดิจิทัล

วิธีการสมัครงานพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ส.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments