กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลิงค์: https://ehenx.com/10810/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ส.ค. – 18 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง 

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสงค์จะ จึงประกาศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (ด้านออกแบบ)
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการออกแบบ

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (ด้านวิจิตรศิลป์)
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1) ออกแบบ เขียนแบบ งานออกแบบตกแต่งภายใน งานครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์ประกอบอาคาร) งานออกแบบจัดสวน (สถานพยาบาลของรัฐ) เพื่อให้ได้แบบที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
(2) ดูแลการจัดทำครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์ประกอบอาคาร) งานป้ายภายในและภายนอกอาคาร งานจัดสวน (สถานพยาบาลของรัฐ) เพื่อให้ได้ผลงานตามรูปแบบรายการที่กำหนด
ด้านงานบริการ
ให้คำแนะนำ และตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านออกแบบครุภัณฑ์(เฟอร์นิเจอร์ประกอบอาคาร) ป้ายภายในและภายนอกอาคาร งานจัดสวน (สถานพยาบาลของรัฐ) แก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. – 18 ก.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments