กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/10859/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 10 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินหมุนเวียน ตำแหน่งนักบัญชี

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี,ป.โท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักบัญชี

1 ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชา การบัญชี
2 สามารถเดินทางไปปฎิบัติราชการชั่วคราวในต่างจังหวัดได้
3 มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Internet หรือ SPSS
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

นักบัญชี

ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ดังนี้
1. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง
2. ประเมินผลการดำเนินการด้านการเงินการคลังของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
3. ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักบัญชี

1. ความรู้ความสามารถ
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน
1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน (การบัญชี)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

2.ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
2.1 ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน 50 คะแนน

วิธีการสมัครงาน กรมปศุสัตว์ :

ผู้ประสงค์จะสมัคร ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 10 กันยายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026534444

ต่อ 1212-1213

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments