กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/10933/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์

2. มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

รับผิดชอบเกี่ยวกับวางแผนการประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ ตรวจสอบฐานข้อมูล การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ในสถานประกอบกิจการ เพื่อวางแผนส่งเสริมการจัดตั้้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจ/แผนการประชาสัมพันธ์ การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประสานและจัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งใหม่ จัดเก็บ รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประสานการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

  1. ความรู้ ความสามารถด้านการวางแผน การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดการฐานข้อมูล
  2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
  3. ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 1 ก.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments