กรมวิชาการเกษตร (กวม.)

ลิงค์: https://ehenx.com/11663/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาตร์
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
หรืออนุปริญาหลักสูตร 3 ปี
สาขาวิชาเกษตรศาสาตร์


เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

เจ้าพนักงานการเกษตร

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมปฏิบัติงานกับนักวิชาการเกษตร ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับวิชาการเกษตร ช่วยนักวิชาการเกษตร ควบคุม ตามกฏหมาย ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ เช่น ร่างโต้ตอบ รวบรวมข้อมูลและสถิติ จัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม
2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำสัปดาห์, ประจำเดือน และไตรมาส
3. รายงาน สงป.301/302 และในระบบ Scorecards Cockpit
4. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณทุกประเภทนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
5. ทำขอเบิกจ่ายในระบบ GF-MIS
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเกษตร

1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ทดสอบความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรมวิชาการเกษตร ที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานธุรการ

1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร

3. ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและคณิตศาสตร์เบื้องต้น

4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร (กวม.) :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 – 2 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร (กวม.)

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments